leven in conc

Stad en gemeente Konz

Bouwwerkzaamheden aan de Berendsgraben in Konz

Bouwwerkzaamheden aan de Berendsgraben in Konz - rioolrenovatie en aansluitend herstel van de kreek

29 maart 2022

Dit jaar wordt er in het Berendsgrabengebied gewerkt aan de rehabilitatie van de grachten. Hier hebben we informatie over de maatregel voor u samengevat:

Waarom is er werk aan de kreek?

Bij de ontwikkeling van de eerste bebouwing in Berendsborn in de jaren '60 is onder de bedding van de Berendsgraben een afwateringskanaal aangelegd. Dit leidingkanaal is nu op veel plaatsen aan reparatie toe door wortels en verzakkingen. Deze leiding is dan ook dringend aan vernieuwing toe.

Wat er wordt gedaan?

De leidingen van het kanaal moeten worden vervangen door nieuwe leidingen in zwaar beschadigde gebieden. In minder vernielde gebieden is het voldoende om de bestaande leiding te repareren met een kunststof huid aan de binnenzijde, maar afhankelijk van de inspanning kan het nodig zijn om met bouwmaterieel het betreffende beekgebied te betreden om de maatregelen te kunnen uitvoeren .

Wat is er al gebeurd?

In de eerste stap moesten individuele bomen worden verwijderd en de vegetatie worden teruggesnoeid. Het grootste deel van dit werk is al voltooid. De eigenlijke werkzaamheden beginnen naar verwachting in juni en zijn eind dit jaar klaar.

Hoe ziet de rest van de bouwwerkzaamheden eruit?

Vanaf juni dit jaar wordt er een ontsluitingsweg naar de kreek en langs delen van de kreek aangelegd zodat de bouwmachines de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit bouwgebied heeft betrekking op het gedeelte van de inlaatconstructie tegenover het Berendsborn-kermisterrein tot achter het gebied van de voormalige speeltuin in de Ausoniusstraße. Ook komt er vanuit de voormalige speeltuin een andere toegang tot de kreek.De werkzaamheden aan het kanaal duren tot circa het najaar van dit jaar. Nadat de leidingen daar zijn gelegd, wordt de kreekbedding onder ecologische specificaties hersteld.

In het gebied van de bovenloop van de beek van de voormalige speeltuin naar de leidingen van de beek door de Graf-Metternich-Straße wordt de leiding gerepareerd met behulp van een speciaal herstelproces. Hiervoor hoeft geen groot bouwmaterieel in de buurt van de kreek te staan, zodat de bestaande kreekbedding niet wordt gebruikt.

Wat gebeurt er met het water in de beek tijdens de bouwwerkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden in de kreekbodem wordt het water van de kreek in tijdelijke leidingen langs de bouwplaats geleid zodat de werkzaamheden in droge omstandigheden kunnen plaatsvinden.

Spreekt u nog met buurtbewoners?

Tot nu toe zijn alle bewoners geïnformeerd over de maatregel. Bewoners hebben tijdens de maatregel toegang tot een contactpersoon van de administratie zodat informatie en vragen kunnen worden uitgewisseld.

Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb over het project?

Zowel nu, voor de maatregel als tijdens de lopende maatregel, kunt u uw aanvraag toevertrouwen aan een collega van de administratie door te bellen naar 06501 83-218 met het trefwoord "Berendsgraben". U kunt uw verzoek ook sturen naar het e-mailadres Berendsgraben@konz.de.