Riolering tak

Afvalwaterafvoer in conc

Afvalverwerkingstak

riolering

Afvalwater is water waarvan de eigenschappen zijn veranderd door gebruik door huishoudens, handel en industrie (afvalwater) en water dat wegstroomt van bebouwde en verharde gebieden en wordt opgevangen voor transport (regenwater).

Om redenen van milieubescherming moet dit afvalwater worden gereinigd. Vanwege de omvang en topografische ligging van de gemeente Konz, moet een groot netwerk van leidingen en verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties worden geëxploiteerd. Het gereinigde afvalwater wordt teruggevoerd naar de natuurlijke wateren. Om hieraan te kunnen voldoen waren in het verleden ook aanzienlijke investeringen nodig in de rioleringssector, zodat voortdurend verbeteringen konden worden aangebracht aan de bestaande biologische rioolwaterzuiveringen, gemalen en het rioleringsstelsel.

De woonwijken in de VG Konz zijn vandaag de dag zeer goede voorbeelden van nieuwe manieren van rioolwaterafvoer door het gebruik en infiltratie van regenwater binnen de woonwijken - bijvoorbeeld door infiltratiesystemen.

De grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie Saarmündung staat model voor de modernste technologie in de zin van het bevorderen van de zuiverheid van water en de bescherming van het milieu.


 • Rioolwaterzuiveringsinstallatie Saarmündung Conc

  Rioolwaterzuiveringsinstallatie Saarmündung Conc
  50.400 IE*
  Mechanisch-biologische plant
  Dekkingsgebied:
  Konz, Könen, Filzen, Hamm, Niedermennig, Obermennig, Krettnach, Kommlingen, Kanzem, Oberbillig, Onsdorf, Tawern incl. Fellerich, Temmels, Wasserliesch en Wellen (uit de VG Trier-Land) Igel en Langsur (districten Igel-Liersberg en Langsur-Wasserbilligerbrück)
 • rioolwaterzuiveringsinstallaties

  Rioolwaterzuiveringsinstallaties (mechanisch-biologische installaties)EGW*dekkingsgebied
  midden-3.880midden-
  Pellingen1.500Pellingen
  Wiltingen4.900Wiltingen, Oberemmel
  Rioolwaterzuiveringsinstallatie Saarburg (VG Saarburg)597van VG Konz: Wawern
  Afvalwaterzuiveringsinstallatie Wincheringen (VG Saarburg)262van VG Konz: Nittel-Köllig en Nittel-Rehlingen
 • gemalen en bezinkers

  gemalen en bezinkers
  in Konz-Karthaus, Konz-Moselzentrum, Konz-Saarbrücke, Konz-Filzen, Kanzem, Wasserliesch, Wellen, Oberbillig, Onsdorf, Tawern inclusief Fellerich en Temmels

* EGW = inwonerequivalent

Het inwonerequivalent dient als referentiewaarde voor de vuilvracht in de waterhuishouding. Het kan verband houden met het biochemisch zuurstofverbruik (BZV5), het chemisch zuurstofverbruik (CZV), stikstof, fosfor, totale organische koolstof, zwevende stoffen of waterverbruik. Het geeft telkens het inwonerequivalent aan van de dagelijkse hoeveelheden van deze stoffen of het verbruik in afvalwater van de industrie, handel, landbouw, enz.

De volgende waarden worden gebruikt als inwonerequivalenten in Duitsland:

 • Waterverbruik 180 ℓ/d
 • BOD5 60 g/d
 • COD 120 g/d
 • TOC 45 g/d
 • Zwevende vaste stoffen 70 g/d
 • Kjeldahl stikstof (totaal N zonder nitraat en nitriet) 11 g/d
 • Fosfor (totaal-P) 1,8 g/d