economie

Verbandsgemeinde Konz

Detailhandel - afwikkeling

Afwikkeling van detailhandel

De vestiging van detailhandelsondernemingen is onderworpen aan de eisen van regionale en landelijke planning bij overschrijding van bepaalde omvang. Een overzicht van de regelgeving van het land vindt u in de Staatsontwikkelingsprogramma 4 van de deelstaat Rijnland-Palts . (vooral hoofdstuk 3.2.3 - vanaf doel 57).

Op gebied van ruimtelijke ordening is sinds 2014 een regionaal ruimtelijk plan in voorbereiding, waarin de uitspraken van het rijk zullen worden gespecificeerd. Dit is nog niet van kracht.


de Verbandsgemeinde van Konz en de stad Konz hebben ieder een concept voor de beheersing van de detailhandel opgesteld:


de gemeente Nittel is in het regionale ruimtelijk plan gepland als nieuw basiscentrum in samenwerking met de OG Wincheringen. Hiervoor werd een gezamenlijk centrumconcept ontwikkeld en goedgekeurd door beide gemeenschappen.