Uw recht op informatie

Staatstransparantiewet

Uw recht op informatie

Uw recht op informatie

Waarna in werking getreden op 1 januari 2016 Staatstransparantiewet u heeft recht op toegang tot officiële informatie en milieu-informatie. De nieuwe wet garandeert de actieve publicatie van deze informatie door de Rijnland-Palts administratie.

Als u ons een vraag wilt sturen over deze wet die betrekking heeft op de onderwerpen van het gemeentebestuur van Konz, kunt u dit doen op de volgende adressen:

Per email naar rathaus(at)konz.de

(Let op onze Gegevensbescherming net als de Opmerkingen over elektronische communicatie )

Per post:
Verbandsgemeindeverwaltung Konz
Op de markt 11
54329 samen

De Raadsinformatiesysteem geeft een uitgebreid inzicht in het werk van de gemeentelijke instanties en de commissies van de gemeente en de stad Konz Hier kunt u de inhoud van openbare vergaderingen bekijken. De agenda's, de daarbij behorende openbare inzendingen en de notulen liggen ter inzage.

Bovendien is in Rijnland-Palts de Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie de taak toe te zien op de naleving van de bepalingen van de Wet op de Transparantie van de Staat. Voor algemene vragen over deze wet kunt u bij hem terecht.