bouwgebieden

Live bouwen

bouwgebieden

GEBOUWEN IN DE STAD EN VG KONZ

Door gerichte planning breiden de stad Konz en de lokale gemeenschappen het aanbod van aantrekkelijke woonwijken uit en verbeteren ze. Vooral voor jonge gezinnen is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Dit komt ook tot uiting in het aantal grensoverschrijdende pendelaars uit het naburige Luxemburg die in de stad en de bijbehorende gemeente Konz wonen.

Actuele informatie over de beschikbaarheid van bouwgrond en de status van toekomstige planning binnen de gemeente Konz vindt u hier HIER


Alle informatie over de huidige bouwgebieden in de stad Konz en de lokale gemeenschappen, evenals informatie over individuele bouwkavels die te koop staan, vindt u op de volgende pagina's:

De gemeente Konz wijst erop dat in het westelijke deel van de VG Konz tussen de Saar en de Boven-Moezel het gebruik van aardwarmte door diepe boringen problematisch of zelfs onmogelijk kan zijn. Stem dit in een vroeg stadium van het planproces af met de VG Konz en de waterschappen.

Het gemeentebestuur van Konz heeft een preventieconcept voor overstromingen en hevige regenval laten opstellen met concrete uitspraken voor alle gemeenten. Denk voordat u een huis of nieuwbouw koopt goed na wat u kunt doen. Meer informatie vind je hier HIER .