commissie werk

Raadsinformatiesysteem

Raadsinformatiesysteem

INFORMATIESYSTEEM VAN DE RAAD

Het raadsinformatiesysteem geeft een volledig inzicht in het werk van de gemeentelijke organen en de commissies van de aangesloten gemeente en de stad Konz. Hier vindt u vergaderdata voor de raad en vakcommissies met de agenda en de bijbehorende vergaderstukken. De agenda's, de daarbij behorende openbare inzendingen en de notulen liggen ter inzage. Ook de notulen met de gemaakte besluiten zijn in te lezen in het raadsinformatiesysteem.

INHOUD VAN HET INFORMATIESYSTEEM VAN DE RAAD:

  • samenstelling van de commissies - Verenigingsraad, gemeenteraad, gemeenten, lokale adviesraden, commissies
  • vergaderkalender - Agenda's, inzendingen (openbare documenten), notulen (openbare documenten))
  • Onderzoek - hier kunt u met trefwoorden zoeken in sjablonen en agenda's.

Algemene toegang

Toegang tot openbaar beschikbare informatie

Lees verder

Toegang voor gekozen functionarissen

toegang tot informatie
(gebruikers-ID en wachtwoord) zijn vereist!

Lees verder