Administratie & Politiek

Stad en gemeente Konz

taken van de vereniging

taken van de vereniging

Verplichte taken van zelfbestuur:

 • Sponsoring van basis- en middelbare scholen en regionale scholen
 • Brandveiligheid en technische bijstand
 • Aanleg en onderhoud van centrale sport-, spel- en recreatievoorzieningen
 • Aanleg en onderhoud van regionale sociale voorzieningen
 • watervoorziening en riolering
 • ruimtelijke ordening
 • Uitbreiding en onderhoud van waterlichamen van de derde orde

Ordezaken als staatstaken voor het land:

 • Registratie, paspoorten en identiteitskaarten
 • verkeersrecht
 • Handels- en horecarecht
 • registratiekantoor

Het Verbandsgemeinde is nog steeds op eigen naam verantwoordelijk

 • de vervulling van de staatstaken die zijn toegewezen aan de lokale gemeenschappen in overeenstemming met artikel 2, lid 2, van het gemeentelijk wetboek, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald
 • de handhaving van de wet op de administratieve overtredingen. Hierbij hoort ook het naleven van de Gevarenpreventieverordening.

De schatkist van de verenigingsgemeente vormt een verenigde schatkist met de schatkist van de lokale gemeenschappen. Voorschotten in contanten kunnen alleen worden opgenomen door het Verbandsgemeinde.

Organen van de vereniging van gemeenten zijn de burgemeester als hoofd van het bestuur van de vereniging van gemeenten en de vereniging van gemeenten.