Live bouwen

Preventie van overstromingen en zware regenval

Preventie van overstromingen en zware regenval

Preventie van overstromingen en zware regenval

Gelegen aan de Moezel en de Saar, is er binnen de gemeente Konz een bekend overstromingsrisico door rivieroverstromingen. Zelfs in de lokale gemeenschappen die zich alleen op kleinere beken en watersystemen bevinden, veroorzaken hevige regenbuien schadelijke overstromingen, ondergelopen kelders en onbegaanbare wegen. Deze gevaren worden nog versterkt door plotselinge overstromingen vanuit de buitenwijken, die vanuit de wijngaarden en hellingen in de bebouwde kom en op de verbindingswegen stromen, waar ze een aanzienlijk potentieel voor schade hebben. In de Vereniging van Gemeenten Konz zijn in het verleden al maatregelen genomen om gevaar af te wenden. Door de overstromingen die zich de afgelopen jaren vaker hebben voorgedaan, ook op plaatsen ver van de Moezel en de Saar, neemt de behoefte aan gerichte voorzorgsmaatregelen tegen hevige regenval en plotselinge overstromingen toe.

 • Hoe ontstaat een overstroming?

  Als er sprake is van langdurige en/of grootschalige regenval, eventueel gepaard gaande met smeltende sneeuw in de hogere berggebieden, kunnen grote hoeveelheden water de Moezel en de Saar in stromen. Dit kan ervoor zorgen dat de rivieren opzwellen en buiten hun oevers treden - dit wordt dan genoemd Overstroming . Het water kan gebouwen, paden, bruggen of dammen overstromen en ondermijnen, wat gevolgen kan hebben voor de lokale infrastructuur en rivierbewoners in direct gevaar kan brengen. Het meedragen van wrakstukken is bijzonder gevaarlijk. Overstromingen zijn natuurlijke gebeurtenissen. Ze komen op verschillende hoogtes en met onregelmatige tussenpozen voor. Overstromingen zijn er altijd geweest en we kunnen ze elk moment verwachten. Overstromingen worden voor mensen pas een catastrofe omdat ze zich in overstromingsgevoelige gebieden hebben ingebouwd zonder rekening te houden met het risico.

 • Ben ik getroffen?

  Bij overstromingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw eigen risicosituatie en vroegtijdig te weten hoe hoog het water zal komen te staan. Voor de grotere rivieren in het land zoals de Moezel en de Saar Overstromingsgevarenkaarten en overstromingsrisicokaarten die laten zien wat er kan gebeuren, inclusief extreme overstromingen. Deze vindt u hieronder hochwassermanagement.rlp-umwelt.de kan gezien worden.

  Overstromingsgevarenkaarten geven bijvoorbeeld informatie over het algemene risico op gevaar. U moet actie ondernemen als uw gebouw zich in een potentieel overstromingsgebied bevindt of als het overstromingswater de hoogte van de bestaande beschermingsconstructie overschrijdt.

  Illustraties : Fragmenten uit de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten van de deelstaat Rijnland-Palts

 • Waar kan ik actuele overstromingsinformatie krijgen?

  • Op internet kun je vinden hochwasser.rlp.de de overstromingsvoorspellingsdienst van de deelstaat Rijnland-Palts met actuele waterstanden en voorspellingen voor de komende 48 uur, evenals de 24-uursvoorspelling voor de stroomgebieden van kleinere rivieren (vroege waarschuwing). Voor de Moezel zijn de Niveau van Trier en voor de Saar de Spoor uit Fremersdorf belangrijke referentieniveaus.
  • Er is de officiële app voor waterstand- en overstromingsinformatie voor smartphones Mijn niveaus onder hochwasserzentralen.info/mylevels/ of de landelijke uniforme mobiele overstromingsmelddienst KATWARN ( katwarn.de ). De Waarschuwingsapp NINA is een andere federale app voor noodinformatie en berichten.
  • U kunt de informatie ook op internet vinden Teletekst van SWR-televisie Plaat 802 .
  • Ten slotte kan het huidige waterpeil van een meter boven de nationale norm liggen Telefoonnummer 19429 in het betreffende lokale netwerk worden opgevraagd.

  Als u zelf geen ervaring heeft met overstromingen, vraag dan uw buren die ervaring hebben met overstromingen; zij kunnen u de meest nauwkeurige informatie geven over de mate waarin uw huis en eigendommen getroffen zullen worden en hoe de gevolgen zullen zijn.

  Illustraties: Voorbeeldige waterstanden op het meetpunt Trier/Moezel tussen 10 en 16 december 2023 ( hochwasser.rlp.de/flussgebiet/mosel/trier ).

 • En hoe zit het met hevige regen?

  Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, zal de frequentie en intensiteit van hevige regenval, die tot lokale overstromingen leiden (de zogenaamde Plotselinge overstromingen ) leiding kunnen geven. Dergelijke gebeurtenissen zijn overal even waarschijnlijk, wat betekent dat iedereen erdoor kan worden getroffen!

  De deelstaat Rijnland-Palts stelt sinds 2023 via het LfU-waterportaal openbaar toegankelijke kaarten met gevaar voor plotselinge overstromingen ter beschikking waterportal.rlp-umwelt.de beschikbaar. De kaarten tonen de waterdiepten, stroomsnelheden en stroomrichtingen van de afvoer van oppervlaktewater als gevolg van hevige regenval. Om dit te doen, worden scenario's met verschillende niveaus en duur van de neerslag in overweging genomen.

  Maak gebruik van de beschikbare informatie over het risico uit de verstrekte plotselinge overstromingsgevarenkaarten en van de adviesfaciliteit die in de gemeente Konz is opgezet over mogelijke maatregelen in het geval van een dreigende plotselinge overstroming.

  Illustratie: Uittreksel uit de kaart van het plotselinge overstromingsgevaar van de deelstaat Rijnland-Palts ( HIER ). Waterstanden en stroomsnelheden tijdens een uitzonderlijke zware regenval (SRI 7) met een duurniveau van D = 1 uur.

 • Wat zijn de verschillen tussen de mogelijke gevaren van overstromingen en zware regenval?

  In tegenstelling tot overstromingen kunnen plotselinge overstromingen overal in Rijnland-Palts voorkomen, ongeacht of er beken of ander stromend water in de buurt zijn. Zelfs kleine hellingen bevorderen de waterstroom naar gebouwen. Tijdens hevige regenbuien kan de neerslag zich ophopen in holtes en onderdoorgangen en kan het waterpeil snel stijgen. Terwijl hevige regenbuien vooral voorkomen tijdens onweersbuien in de zomer, de zogenaamde Overstromingsseizoen vooral in de wintermaanden.

  Hoewel hevige regenbuien zowel ruimtelijk als temporeel niet precies kunnen worden voorspeld en er daarom geen tijd is voor de kortetermijnimplementatie van beschermende maatregelen, is er een bepaalde aanlooptijd en reactietijd voor overstromingen in de Saar en de Moezel.

  Ongeacht of u in een bijzonder overstromingsgevoelig gebied woont, er bestaat een algemeen risico Terugstroming in het rioolsysteem en water- en modderinfiltratie in uw gebouw, aangezien de afvoerkanalen niet zijn ontworpen voor zware regenbuien. Bij overstromingen bestaat ook het risico van stijgend grondwater ( grond overstroming ), die uw gebouw veel eerder kunnen treffen dan de daadwerkelijke overstroming. De vorige eigenaar of de buren kunnen u hier het beste over informeren.

 • Hoe kan ik mijn gebouw beschermen tegen overstromingen?

  Er kan geen volledige bescherming van constructies tegen schadelijke gebeurtenissen plaatsvinden. In veel gevallen kan echter met redelijke inspanning een hoger beschermingsniveau en dus een grotere veiligheid worden bereikt. In het geval van een nieuw gebouw kunnen de kwesties van overstromingspreventie worden aangepakt binnen het kader van de structurele zelfvoorziening volledig in aanmerking worden genomen. Er kunnen echter ook achteraf beschermende maatregelen worden genomen voor bestaande gebouwen en er kunnen structurele veranderingen worden aangebracht om dreigende overstromingen, vloedgolven door plotselinge overstromingen en overstromingen veroorzaakt door zware regenval, te voorkomen die de gebouwen binnendringen. Afhankelijk van het type gebouw, de bouwwijze, de locatie en de mate van risico zijn er verschillende maatregelen ter bescherming van eigendommen mogelijk. De volgende aanbevelingen vertegenwoordigen slechts een selectie van mogelijke beschermende maatregelen.

  Allereerst moet er een onderscheid gemaakt worden mobiel En permanent geïnstalleerde beveiligingsinrichtingen . Het plaatsen van mobiele beschermingsmiddelen bij overstromingen is alleen relevant voor gebouwen die zich in het overstromingsgebied van een rivieroverstroming bevinden. Permanent geïnstalleerde apparaten zijn aan te raden voor gebouwen in gebieden met risico op plotselinge overstromingen en op hellingen, maar ook voor constructies die zich op lage punten van het terrein, in holtes of onder de bovenrand van het terrein bevinden.

  Permanent geïnstalleerde beveiligingsvoorzieningen

  • Zorg er bij het bouwen van een nieuw huis voor dat het huis voldoende gewicht heeft om te voorkomen dat het gaat drijven. Beveilig ook stookolie- en gastanks tegen drijven.
  • Installeer de elektrische distributie- en (gas)verwarmingssystemen op de bovenste verdiepingen en daarmee tegen overstromingen beveiligde gebieden en zorg voor een zelfvoorzienende stroomvoorziening voor alle belangrijke verbruikers.
  • Deuren, raamelementen en garagedeuren moeten van buitenaf waterdicht en schokbestendig zijn tegen mogelijke waterdruk en drijvend vuil. Gebruik bovendien waterafstotende beschermende coatings en waterbestendige bouwmaterialen en ingebouwde componenten om de kans op schade te minimaliseren.
  • Sluit waar mogelijk kritische gebouwopeningen permanent af. Laaggelegen terreinen, kelderingangen, kelders en lichtbronnen dient u te beveiligen door het plaatsen van drempels, stoepranden en dergelijke. Bij nieuwbouw dient u de entreeruimten minimaal 15 - 20 cm te verhogen en de garage-ingangen te verhogen.
  • Bescherm uzelf bij gevaar tegen het binnenstromen van oppervlaktewater van buitenaf door natuurlijke grondwerken aan te leggen, zonder aangrenzende eigendommen negatief te beïnvloeden door de waterstroom te veranderen of zelfs te vergroten.
  • Dakgoten boven lichtputten afdekken om te voorkomen dat er druppelend water van het dak binnendringt.
  • Bescherm uw huis tegen het binnendringen van rioolwater door het installeren van een terugstroombeveiliging of opvoersysteem, zodat het afvalwater ook bij opstuwing toch kan worden afgevoerd.
  • Maak, afhankelijk van wat er aangedaan is, een verdieping van ca. 30 x 30 cm. pompput ) in het overstromingsrisicogebied en hebben dompelpompen en een noodgenerator paraat staan om het water beter weg te pompen bij een incident.

  Mobiele systemen

  • Zorg voor mobiele hoogwaterbeschermingsmaterialen (zandzakken, stopblokken) voor kortdurende bevestiging aan waterdoorlatende bouwopeningen.
  • Ook voor het kortstondig afdichten van deuren en ramen kunnen siliconen- of watervaste multiplexpanelen worden gebruikt.
 • Hoe reageer ik bij een overstroming?

  • Bewaar belangrijke documenten en persoonlijke spullen veilig, bijvoorbeeld in waterdichte containers. Bewaar stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu buiten het risico op overstromingen.
  • Bewaar geen roerende voorwerpen op het terrein dat u gebruikt, of bevestig ze voldoende en veilig, vooral als u in de buurt van een watermassa woont. Grotere voorwerpen zoals tuinmeubelen, voertuigen, hooi- en kuilvoerbalen, regentonnen enz. vormen een bijzonder risico voor u en degenen die onder water leven. Losse bouwmaterialen, stapels brandhout en groenafval moeten op voldoende afstand van waterlichamen worden opgeslagen en vastgezet, omdat deze worden weggevoerd wanneer de rivier de oevers bereikt en tot verstoppingen bij bruggen en andere smalle plaatsen kunnen leiden, wat de verergert de overstromingssituatie als gevolg van opstuwing.
  • Verzeker gebouwen en inboedel, aangezien er ondanks staats- en particuliere voorzorgsmaatregelen schade kan ontstaan, en laat u adviseren over de mogelijkheden en voorwaarden voor het afsluiten van een natuurrampenverzekering tegen overstromingsschade aan het gebouw.
  • Controleer regelmatig het riool in huis.
  • Maak met uw buurt afspraken over eventuele onderlinge ondersteuning.
  • Volg de weersvoorspellingen van de Duitse weerdienst ( dwd.de ) en regelmatig rapporten van regionale programma's en actuele waarschuwingen over overstromingen.
 • Hoe helpt de gemeente mij om mezelf te beschermen tegen overstromingen?

  In Duitsland is iedereen die door overstromingen kan worden getroffen, verplicht passende voorzorgsmaatregelen te nemen om zich tegen de nadelige gevolgen van overstromingen te beschermen en de schade binnen de grenzen van wat mogelijk en redelijk is tot een minimum te beperken. Pas wanneer maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen overstromingen noodzakelijk worden, d.w.z. wanneer er frequent materiële schade is in buitengewone mate bij een groter aantal getroffen personen, bestaat er een hoger openbaar belang bij bescherming tegen overstromingen. Dan zijn de steden en gemeenten, de districten en het rijk verantwoordelijk.

  Meer informatie over deze dienst kunt u vinden HIER worden opgehaald.

  Het toenemende belang van het onderwerp was voor de Konz-gemeenschap aanleiding om een lokaal concept voor de preventie van overstromingen en zware regenval (öHSVK) op te stellen voor de lokale gemeenschappen in de gemeenschap en voor de stad Konz Maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de preventie en die geleidelijk ten uitvoer moeten worden gelegd, moeten dat zijn. Informatie over de voortgang van de implementatie van de ÖHSVK vindt u op de volgende pagina: