Administratie & Politiek

Stad en gemeente Konz

Beheer van A tot Z

De administratie in één oogopslag

De administratie is onderverdeeld in de volgende afdelingen:

 • autoriteit beheer

  Joachim Weber

  Burgemeester van de stad en gemeente Konz
  Stadhuis, 1e verdieping
  Inschrijfruimte 30

  Guido Wacht

  Fulltime gedeputeerde van de Verbandsgemeinde van Konz
  Stadhuis, 1e verdieping
  Inschrijfruimte 30

 • Afdeling 1 - Centrale Diensten

  Afdeling 1- Centrale Diensten
  (Stadhuis - 1e verdieping en zolder, kamers 19 - 40)
  Office management: Günter Benzkirch (Tel: 06501 / 83 - 145; e-mail: guenter.benzkirch@konz.de)
  Plaatsvervangend Office Manager: Andrea Brennecke (Tel: 06501 / 83 - 137; E-mail: andrea.brennecke@konz.de)

  "Afdeling 1 - Centrale Diensten" is onderverdeeld in de vakgroepen "Organisatie" en "Financiën".

  Onderwerpgroep 1.1- Organisatie 

  (Stadhuis - 1e verdieping en zolder, kamers 19 - 40)
  Hoofd vakgroep: Günter Benzkirch (Tel: 06501 / 83 - 145; e-mail: guenter.benzkirch@konz.de)

  Dit vakgebied omvat in wezen de volgende onderwerpen:
  Strategische planning, centrale aansturing, personeel, structurele ontwikkeling, economische ontwikkeling, citymarketing, public relations/pers, informatietechnologie, centraal servicepunt voor gemeenten, raadsinformatiesystemen, verkiezingen, stemmen, overige bewonersparticipaties, statistiekbureau, toerisme, onroerend goed , vastgoedbeheer, kunst en cultuur, partnerships

  Onderwerpgroep 1.2 - Financiën
  Stadhuis - begane grond, kamers 4 - 18

  Onderwerpgroepleider: Wasili Kourlos (Tel: 06501 / 83 - 217; E-mail: Wasili.Kourlos@konz.de)

  Dit vakgebied omvat in wezen de volgende onderwerpen:
  Budget en financiële planning, financiële verevening, belastingen/bijdragen, kostenbeheer, vaste activa, bosbouw, overige activa, kassa, auditing

 • Afdeling 2 - Financiën

  De voormalige "Afdeling 2 - Financiën" werd gereorganiseerd met de voormalige "Afdeling 1 - Organisatie" om de nieuwe "Afdeling 1 - Centrale Diensten" te vormen - zoals hierboven.

 • Afdeling 3 - Gebouw

  Administratiegebouw II - eerste verdieping, kamers 65 - 88 en kamers 78 - 83

  Afdelingshoofd: Achim Lutz (Tel: 06501 / 83 - 173; e-mail: achim.lutz@konz.de)

  De volgende vakgebieden behoren in wezen tot deze afdeling:
  Ruimtelijke ordening, rijksplanning, bouwtoezicht, bouwconstructie, bouwonderhoud, bouwtechniek, civiele techniek, verkeersplanning, uitvaartverzorging, stads-/dorpsvernieuwing, landinrichting, monumentenzorg, milieu, natuurbehoud, land- en wijnbouw, gemeentelijk werk tuin

 • Afdeling 4 - Burgerservices & Sociale Zaken

  Administratiegebouw II - begane grond / 1e verdieping
  Afdelingshoofd: Johannes Geltz (Tel: 06501 / 83 - 189; e-mail: johannes.geltz@konz.de)

  De volgende vakgebieden behoren in wezen tot deze afdeling:
  Dienstencentrum, burgerkantoor, handelskantoor, burgerlijke stand, scholen, voortgezet onderwijs, VHS, generaties, kinderen-jeugd-senioren, kinderdagverblijven, sociale zaken, sociale verzekeringen, buitenlandse ingezetenen, instantie voor gelijke behandeling §2 GemO, vrije tijd en sport , evenementen, brandbeveiliging, civiele bescherming, rampenbestrijding, wegverkeersautoriteit, openbare veiligheid en orde

 • Afdeling 5 - Verbandsgemeindewerke Konz AöR

  Schillerstraße 31 - Achteringang (parkeerplaats voor administratiegebouw II), 54329 Konz
  Voorzitter van de Raad van Bestuur: Ralf Zorn (Tel: 06501 / 83 - 261; E-mail: ralf.zorn@konz.de)

  De Verbandsgemeindewerke Konz AöR omvat in essentie de volgende vakgebieden:
  Installatiebeheer, afvalwaterverwerking, watervoorziening, zwembad, energie, GIS-inventarisregister.