Huidige procedures

Live bouwen

Huidige procedures

PUBLIEKE EN OVERHEIDSPARTICIPATIE

Op deze pagina vindt u een overzicht van de huidige deelnameprocedures en wijzigingsverboden in de stad en bijbehorende gemeente Konz.

In het bijzonder krijgt u toegang tot de relevante documenten van inspraakprocedures in het kader van ruimtelijke ordening volgens de artikelen 3 en 4 van het Bouwbesluit (overheidsparticipatie en publieksparticipatie) om kennis te nemen van de maatregelen en projecten en om geef uw mening.

U kunt deze pagina ook gebruiken om meer te weten te komen over procedures als u niet beschikt over het openbare aankondigingsorgaan van de stad en gemeente Konz (Trierischer Volksfreund).

Gezien de huidige situatie, dat je alleen op afspraak naar het gemeentehuis kunt komen en dat dit alleen in belangrijke gevallen dient te gebeuren om risico's uit te sluiten, raden wij aan om de documenten van het deelnameproces in digitale vorm te bekijken.
De verantwoordelijke administratieve medewerkers beantwoorden ze graag telefonisch en kunnen je de plannen uitleggen. Daarnaast bekijken we of de onthullingen ook op een later tijdstip kunnen worden herhaald. Neem gerust contact met ons op of laat ons weten dat je niet hebt kunnen deelnemen.

Dit is een extra dienst. Volgens § 1 van het hoofdstatuut van de stad en ook van de VG is geregeld dat in het geval van natuurverschijnselen en dergelijke die de normale uitvoering verhinderen of belemmeren, de aankondiging in de voorgeschreven vorm moet worden gedaan nadat de hindernis is genomen verwijderd, tenzij het irrelevant is geworden.