Huidige procedures

Live bouwen

Huidige procedures

PUBLIEKE EN OVERHEIDSPARTICIPATIE

Op deze pagina vindt u een overzicht van de huidige deelnameprocedures en wijzigingsverboden in de stad en bijbehorende gemeente Konz.

In het bijzonder krijgt u toegang tot de relevante documenten van inspraakprocedures in het kader van ruimtelijke ordening volgens de artikelen 3 en 4 van het Bouwbesluit (overheidsparticipatie en publieksparticipatie) om kennis te nemen van de maatregelen en projecten en om geef uw mening.

U kunt deze pagina ook gebruiken om meer te weten te komen over procedures als u niet beschikt over het openbare aankondigingsorgaan van de stad en gemeente Konz (Trierischer Volksfreund).