Aanbestedingen

Overheidsopdrachten & gunning

Aanbestedingen

Aanbestedingen en publicaties

register

Het centrale gunningsbureau van het gemeentebestuur van Konz houdt toezicht op alle gunningsprocedures

  • VOB (inkoop- en contractreglement bouwwerkzaamheden)
  • UVgO (sub-threhold aanbestedingsregels voor openbare leveringen en dienstencontracten onder de EU-drempelwaarden)
  • VgV (Verordening overheidsopdrachten -Aanbestedingsverordening-)

Op het aanbestedingsplatform “ELViS” van Subreport stellen wij geïnteresseerde bedrijven gratis alle aanbestedingsdocumenten, inclusief plannen en deskundige adviezen over de huidige aanbestedingsprocedures, digitaal ter beschikking.

Door over te stappen op e-tendering bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid papier en kunt u tegelijkertijd gemakkelijker en sneller uw offertes indienen. Informatie over de procedure wordt automatisch naar u verzonden.

Als u wilt deelnemen aan het gunningsproces en elektronisch aanbiedingen wilt indienen, gaat u naar https://www.subreport-elvis.de/anmelde.html Registreer gratis.

Als u nog vragen heeft, kunt u meer informatie vinden op

Hier vindt u alle aankondigingen van ons inschrijvingsbureau die onderhevig zijn aan publicatie. Dit omvat openbare aanbestedingen, voorlopige informatie over voorgenomen niet-openbare aanbestedingen, aankondigingen van gegunde opdrachten en openbare aanbestedingen.


De gemeente Konz schrijft momenteel de volgende werkzaamheden uit: