toerisme

Portret van de VG Conc

Portret van de VG Conc

Modern middelgroot centrum aan de Saar en de Moezel

OMRINGD DOOR MOOI LANDSCHAP, CULTUUR EN WIJN

Verbandsgemeinde richt zich op de ontwikkeling van aantrekkelijke woongebieden en bevordert commerciële vestigingen, wijnbouw en toerisme

Wijnbouw, handel en toerisme: dit zijn drie pijlers waarop de economische kracht van de gemeente Konz is gebaseerd. Terwijl andere aangesloten gemeenten dalende bevolkingsaantallen constateren, is de stad en aangesloten gemeente Konz een van de weinige in Rijnland-Palts die nog groeicijfers kan rapporteren. Het resultaat: economisch en cultureel is er de afgelopen jaren veel gebeurd in een van de grootste gemeenten van Rijnland-Palts.

Prachtig landschappelijk - gelegen aan de Moezel en Saar - beslaat de gemeente Konz een oppervlakte van 130 km². Links en rechts van de Saar en aan de Duitse kant van de Boven-Moezel 11 gemeenten - Kanzem, Nittel, Oberbillig, Onsdorf, Pellingen, Tawern, Temmels, Wasserliesch, Wawern, Wellen, Wiltingen - en het stedelijke centrum van Konz met ongeveer 32.754 mensen vormen een wijn- en vakantiegebied, dat altijd een begeerde reisbestemming is geweest. Veel toeristen maken intensief gebruik van het voorbeeldige fietspadennetwerk van 210 km.

Geografisch omvat het administratieve gebied de noordelijke delen van de Boven-Moezel en de Saargau, de monding van de Saar, de zogenaamde "Konzer Tälchen" en de hoge bosgemeenschap Pellingen. In het zuiden en oosten grenst het aan de gemeenten Saarburg, Kell en Ruwer en aan de exclave Franzenheim/Hockweiler in de gemeente Trier-Land. Noorderburen zijn de stad Trier en de gemeente Trier-Land. In het westen, tussen Oberbillig en Nittel, vormt de rivier de Moezel de grens met buurland Luxemburg. "We hebben niet alleen goed nabuurschap en vriendschappelijke betrekkingen met het buurland Luxemburg, maar ook een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en intensieve grensoverschrijdende samenwerking op veel gebieden", zegt burgemeester Joachim Weber van stad en vereniging.

Economisch steunt de gemeente Konz op de volgende pijlers: wijnbouw, handel/handel/industrie, dienstverlening en toerisme. De wijnbouw in de regio heeft een zeer lange traditie. De Kelten en Romeinen plantten hier 2000 jaar geleden hun wijnstokken. Hoewel de druivenrassen van die tijd weinig gemeen hadden met de tegenwoordig heersende Riesling of Elbling, werd er toch al een bepaalde wijncultuur gecultiveerd. Dit was zeker een van de redenen waarom de Romeinse keizer Constantijn in de vierde eeuw na Christus zijn keizerlijk paleis in Konz liet bouwen. De overblijfselen van de muur zijn nog steeds zichtbaar. Daarnaast geven vitrines en een metalen sculptuur een overzicht van de omvang van het voormalige Romeinse paleiscomplex.

De ijswijnen en Trockenbeerenauslese uit de Moezel en Saar behoren tot de duurste specialiteiten ter wereld. Veel innovatieve en kwaliteitsbewuste wijnbouwers dragen ertoe bij dat het imago van de wijnen uit de Moezel en Saar nieuwe pracht wint. Dit is des te belangrijker omdat het beheer van de steile hellingen complexer is dan in bijna elk ander teeltgebied.

De middelgrote bedrijven op het gebied van handel, ambacht en handel zijn net zo kenmerkend als de wijn voor de VG Konz. Hiertoe werden door de gemeenten veel infrastructurele verbeteringen aangebracht en werden ook nieuwe handelsgebieden geïdentificeerd - mede in samenwerking met de speciale vereniging "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal". Als voorbeeld moet hier het handels- en industriegebied "Saarmündung" worden genoemd. Daar werden een nieuwe bouwmarkt en een nieuw winkelcentrum gebouwd. een levensmiddelendiscounter, een elektronicawinkel, een speciaalzaak voor dierbenodigdheden en een textieldiscounter. Evenzo werd het stadscentrum verder versterkt. De plannen voor de bouw van een winkel- en gezondheidscentrum aan de Koksijder Platz kregen concreet vorm en resulteerden in een verdere revitalisering van het centrum.

Maar ook op het gebied van toerisme bieden Konz en omgeving alle denkbare vrijetijdsactiviteiten. De Saar-Obermosel-Touristik organiseert in samenwerking met de Saarschleife-Touristik en de Tourist-Info Merzig de autovrije fietsbelevenisdag "Saarpedal" tussen Konz en Merzig.

Van het in stand houden van dorps- en plattelandsgebruiken tot talrijke concerten, theaterevenementen, vieringen pp. de burgers en gasten krijgen een rijk aanbod van de stad en de lokale gemeenschappen voorgeschoteld. Een van de hoogtepunten is zeker het lokale erfgoed- en wijnfestival dat elk jaar in het 3e weekend van juli op het marktplein in Konz plaatsvindt.

Al vroeg werd de koers uitgezet voor een van de belangrijkste sport- en vrijetijdsprojecten van de Konz-vereniging: de bouw van een nieuw zwembad in de stad Konz "Saar-Moezel-Bad" is gerealiseerd op de plek van het voormalige bad en staat voor sport, fitness en gezondheid.

Gemeenten en bestuur zijn baanbrekend als het gaat om meningsvorming: bij een groot aantal participatieve projecten worden de burgers betrokken bij de besluitvorming. Zo is er een workshop planning met kinderen opgezet. Hun opdracht was om een nieuwe speelplaats te ontwikkelen in het stadsontwikkelingsgebied "Roscheid V". Of het burgerforum "Actief op oudere leeftijd" geeft mensen de kans om deel te nemen aan projecten - hier specifiek gericht op senioren. De stad Konz was een van de 50 steden die op federaal niveau in aanmerking kwamen voor dit modelproject.

Andere investeringsprojecten:
Een "veilige weg naar school", de ontwikkeling van een stadsplattegrond voor kinderen of het project "sociale stad" , waarin de inwoners van de wijk Konz-Karthaus inspraak hebben in hoe hun wijk zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Met de actieve deelname van de Karthauser-burgers wordt momenteel een concept voor stadsvernieuwing en dus voor het verbeteren van de kwaliteit van leven in Karthaus ontwikkeld. Deelname aan het federale programma "Actieve stadscentra" stadsvernieuwingsmaatregelen mogelijk gemaakt door middel van overheidsinvesteringen, evenals de bevordering van particuliere maatregelen.

Ook op het gebied van klimaatbescherming en ecologie werden grensverleggende voornemens aangenomen. Naast de implementatie van een renovatieconcept voor de openbare gebouwen van de stad, de bijbehorende gemeenschap en de lokale gemeenschappen, werd een klimaatbeschermingsmanager aangenomen die zorgde voor energieverbeteringen. Een andere puzzel voor milieubescherming is de renaturatie van de stromen van de VG. Hierdoor krijgen stromen weer hun natuurlijke vorm.

Om de groeiende bevolking het hoofd te bieden, hebben stad en gemeenten sinds 1984 tal van bouwgebieden ontwikkeld. Een bijzonder ecologisch kenmerk vormt het nieuwe ontwikkelingsgebied Roscheid V op Roscheid.In samenwerking met de gemeentewerken van Trier werd daar een centrale warmtekrachtkoppeling gebouwd, die alle bouwplaatsen op een economische en milieuvriendelijke manier van lokale warmte voorziet. Het succes van dit concept bleek uit het feit dat alle bouwkavels in korte tijd verkocht waren. Daarom wordt voortdurend nagedacht over de ontwikkeling van verdere nieuwbouwgebieden.

Momenteel hebben noch de stad Konz, noch de lokale gemeenschappen bouwgronden. Om deze reden streven zowel de stad Konz als de andere lokale gemeenschappen natuurlijk naar het identificeren van nieuwe bouwgrond. Deze methoden hebben echter nog tijd nodig om bouwrijp te zijn.

Meer informatie over de plaatselijke kerken vindt u hier.....