Aanbestedingen

Overheidsopdrachten & gunning

Aanbestedingen - Werken

Aanbestedingen en publicaties

Verleningsbureau van de Verbandsgemeindewerke Konz AöR

Het gunningsbureau van Verbandsgemeindewerke Konz AöR houdt toezicht op alle gunningsprocedures

  • VOB (inkoop- en contractreglement bouwwerkzaamheden)
  • UVgO (sub-threhold aanbestedingsregels voor openbare leveringen en dienstencontracten onder de EU-drempelwaarden)
  • VgV (Verordening overheidsopdrachten -Aanbestedingsverordening-)

Op het aanbestedingsplatform “ELViS” van Subreport stellen wij geïnteresseerde bedrijven gratis alle aanbestedingsdocumenten, inclusief plannen en deskundige adviezen over de huidige aanbestedingsprocedures, digitaal ter beschikking.

Door over te stappen op e-tendering bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid papier en kunt u tegelijkertijd gemakkelijker en sneller uw offertes indienen. Informatie over de procedure wordt automatisch naar u verzonden.

Als u wilt deelnemen aan het gunningsproces en elektronisch aanbiedingen wilt indienen, gaat u naar https://www.subreport-elvis.de/anmelde.html Registreer gratis.

Als u nog vragen heeft, kunt u meer informatie vinden op


Hier vindt u alle aankondigingen van de aanbestedende dienst van Verbandsgemeindewerke Konz AöR die gepubliceerd moeten worden. Denk hierbij aan openbare aanbestedingen, voorinformatie over voorgenomen, onderhandse aanbestedingen, aankondigingen van gegunde opdrachten en deelnamewedstrijden.


De Verbandsgemeindewerke Konz AöR schrijft momenteel aanbestedingen uit voor de volgende werkzaamheden: