Verbandsgemeindewerke Konz AöR

Riolering - Energie - Water - Zwembad

Zakelijke tak energie

energie

Het Verbandsgemeinde van Konz en de aangesloten lokale gemeenschappen willen het gebruik van duurzame energie stimuleren. Daartoe willen zij hun aandeel in de uitbouw van decentrale opwekkingsinstallaties op het gebied van hernieuwbare energie continu vergroten en zo de afstap van kernenergie op baanbrekende wijze ondersteunen.

Hiertoe heeft de gemeenteraad, na goedkeuring van de lokale gemeenschappen en de stad Konz, de uitvoering van taken op het gebied van hernieuwbare energie, met name op het gebied van energieproductie, overgedragen aan de gemeentelijke nutsbedrijven van Konz. Dienovereenkomstig werden de werkingsstatuten van de gemeentelijke nutsbedrijven uitgebreid en werd een tak "energie" gevormd.

Sindsdien zijn de gemeentelijke nutsbedrijven in Konz betrokken op het gebied van hernieuwbare energie in verschillende vakgebieden voor duurzame en hulpbronnenbesparende energieproductie en -gebruik.

De Verbandsgemeindewerke Konz zijn actief in de energiesector op de volgende gebieden:

 • Fotovoltaïsche

  Vereniging van gemeentelijke nutsbedrijven Konz heeft in 2012 en 2013 in totaal 12 fotovoltaïsche installaties opgezet en exploiteert deze installaties voor het grootste deel voor eigen levering en voor levering van derden in de directe omgeving.

  De locatie, de grootte van het fotovoltaïsche systeem en het gebruik van elektriciteit zijn te zien in de volgende tabel "PV-systemen":

  Nee.voorwerpadresGeïnstalleerd vermogen in kWp
  gebruiken
  1Rioolwaterzuiveringsinstallatie SaarmündungObermoselstraße, Könen25,73
  100% eigen verbruik
  2Kommlingen verhoogde tankAchter de verschroeiende poel, Kommlingen29,89
  10% eigen verbruik,
  Rustvoeding
  3Verhoogde tank CanetKommlinger manier, conc28,90
  75% verbruik,
  Rustvoeding
  4Stadhuis van NittelWiesenstrae 9, Nittel33,50
  100% eigen verbruik
  5afvalwaterzuiveringsinstallatie in NittelUferstrae, Nittel15,20
  100% eigen verbruik
  6ZHB WasserlieschAlbach, Wasserliesch53,40
  75% eigen verbruik,
  Rustvoeding
  7Kantoorgebouw VG werktSchillerstrae 31, Konz5,40
  75% eigen verbruik,
  Rustvoeding
  8Stadsbouwwerf, Konz-KönenBrunnenstrae 43, Konen49,92
  15% eigen verbruik,
  Rustvoeding
  9Noah's Ark . van de kleuterschoolMichael-Kutscheid-Weg 1a, conc29,12
  20% eigen verbruik,
  Rustvoeding
  10Brandweer stad KonzGranastrae 117-118, Conc99,58
  20% eigen verbruik,
  Rustvoeding
  11Sporthal + buurthuisIm Grossengarten 5a, Oberemmel35,88
  20% eigen verbruik,
  Rustvoeding
  12Watervoorziening depot
  Aan de Granahöhe, Wasserliesch
  41,08
  45% eigen verbruik,
  Rustvoeding

  Totaal

  447,06

 • warmtenetten

  Een ander werkterrein van de Verbandsgemeindewerke Konz op het gebied van energieproductie is de exploitatie van warmtenetten. Met de competente werking van de twee hieronder beschreven warmtenetten, profileren de Verbandsgemeindewerke Konz zich ook als een betrouwbare leverancier in de warmte/verwarmingssector.


  Warmtenet schoolcentrum:

  Vanaf het najaar van 2015 zullen de gemeentelijke nutsbedrijven in Konz het nieuwe Saar-Mosel-Bad en het aangrenzende school- en sportcentrum in Konz voorzien van thermische energie via een lokaal warmtenet. De energie voor het voeden van dit lokale warmtenet wordt naar behoefte door verschillende componenten gedekt. Voor de energieopwekking zijn een houtsnipperverwarming, een aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling en 2 gasketels met verschillende vermogens en in uitzonderlijke gevallen een oliebrander aanwezig. Met deze componenten kan de v.g. Het lokale warmtenet kan het hele jaar door economisch worden gebruikt. Tegelijkertijd zorgen de verschillende energieproducenten voor een uitgebreide leveringszekerheid van de klanten in het lokale warmtenet.

  De jaarlijkse energiebehoefte van de aangesloten gebouwen ligt rond de 2.900.000 kWh. Dit komt overeen met een hoeveelheid energie die overeenkomt met ca. 290.000 liter stookolie. Afhankelijk van de prijsklasse en de personeelskosten worden de brandstoffen individueel ingezet. Energieopwekking en -verbruik worden gemonitord en zo nodig geoptimaliseerd via een energiemanagementsysteem.

  De blokthermische centrale (WKK) genereert daar het hele jaar door ongeveer 60% van de elektriciteitsbehoefte voor het Saar-Mosel-Bad, naast de verwarmingsenergie, zodat de warmtekrachtkoppeling een bijzonder effectief gebruik van de de aardgasvoorziening.


  Lokale verwarming Karthaus:

  De stad Konz exploiteert tot nu toe een lokaal verwarmingsnetwerk in de buurt van het Karthaus-klooster om de omliggende openbare gebouwen (basisschool, kinderdagverblijf, kantine, klooster) en het plaatselijke bejaardentehuis aan de Brunostrasse te bevoorraden. Dit warmtenet werd hoofdzakelijk gevoed met thermische energie via een houtsnipperketel. Om de leveringszekerheid te waarborgen, vooral bij systeemstoringen, bleven de verwarmingsinstallaties in de aangesloten gebouwen in bedrijf.

  Inmiddels heeft het Duitse Rode Kruis een nieuw bejaarden- en verpleeghuis gebouwd aan de Albanstraße, in de buurt van het bestaande bejaardentehuis. Om dit gebouw ook via het warmtenet te kunnen bevoorraden, moest het systeem worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

  Aangezien de gemeentelijke nutsbedrijven van Konz al een lokaal verwarmingsnet exploiteren voor de levering van de school en het sportcentrum en de baden van Saar-Moezel, hebben de gemeentelijke instanties het beheer van de lokale verwarming van Karthaus overgedragen aan de gemeentelijke nutsbedrijven van Konz om economische synergieën te bereiken.

  In het kader van de optimalisatie van de verwarmingsinstallatie door de gemeentewerken in Konz is de cv-installatie, die voorheen bestond uit een grote houtsnipperketel, aangevuld met 2 gasbranders met modulerend vermogen en voorzien van moderne meet- en leveringstechniek. Op deze manier kan het hele jaar door de exploitatie van het lokale warmtenet inclusief redundantie vanuit economisch oogpunt worden gegarandeerd. De deels verouderde verwarmingssystemen in de aangesloten gebouwen konden worden uitgeschakeld. Deze werkzaamheden zijn eind 2018/begin 2019 afgerond.

  De jaarlijkse energiebehoefte van de aangesloten gebouwen bedraagt ca. 2.100.000 kWh, wat overeenkomt met een stookoliebehoefte van ca. 210.000 l.

 • windkracht

  Een belangrijk aspect van het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is het gebruik van windenergie.

  De gemeentelijke nutsbedrijven in Konz zijn voornemens het gebruik van windenergie uit te breiden op geschikte gebieden binnen het gemeentelijke verenigingsgebied. Het bestemmingsplan toont geschikte gebieden voor windenergie in het gebied van de gemeente Pellingen. Het gebied daar grenst aan een bestaand windpark, dat is gelegen in het gebied van de aangrenzende gemeente Paschel en de wijk Konz-Oberemmel.

  Inmiddels hebben de gemeente Pellingen en de Verbandsgemeindewerke Konz een gezamenlijke publiekrechtelijke instelling (AöR) opgericht. Deze AöR met de naam "Windpark Pellingen AöR" heeft de afkorting "WIPP" en participeert in WEAG Windkraft Konz GmbH & Co. KG voor de projectplanning van windturbines in de regio Pellingen.

  In de eerste helft van 2019 heeft WEAG Windkraft Konz GmbH Co. KG goedkeuringsaanvragen ingediend voor verschillende windturbines in de wijk Pellingen.

  Huidige status

  In december 2021 zijn nog drie windturbines opgestart, die ongeveer zo hoog zijn als de Dom van Keulen. De drie nieuwe windturbines produceren tot 38 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar.
  Ter vergelijking: volgens de energieatlas bedroeg het elektriciteitsverbruik in de hele gemeente Konz in 2018 110 miljoen kilowattuur. Puur wiskundig gezien kunnen de nieuwe windturbines in Pellingen dus bijna een derde van de totale elektriciteit voor de vereniging van gemeenten produceren. In het onderstation Gusterath wordt de elektriciteit teruggeleverd aan het Westnetz-net.

  Meer informatie is te vinden op de website van "Windpark Pellingen" - een gezamenlijke onderneming van WEAG Power GmbH & Co. KG en Windpark Pellingen AÖR, een publiekrechtelijke instelling van de gemeente Konz en de lokale gemeenschap van Pellingen:


  "Windpark Pellingen AöR" (WIPP)

  de afkorting "WIPP" betekent " Pellingen AöR windpark “.

  Dit is een gezamenlijke publiekrechtelijke instelling (AöR) van de twee referenten:

  • Verbandsgemeinde van Konz (Verbandsgemeindewerke – Energiesector)
  • Gemeente Pellingen

  Het doel is om vanaf het begin betrokken te zijn bij de projectplanning en implementatie van windturbines in het gebied van de hooggelegen gemeente Pellingen. Dit moet de betrokken gemeenten de kans geven om betrokken te zijn bij het meerwaardeproces.

  De WIPP heeft een raad van bestuur, die wordt verzorgd door de directie van de Verbandsgemeindewerke Konz. Van daaruit wordt ook de bedrijfsvoering aangestuurd, aangezien WIPP zelf geen personeel in dienst heeft.

  Hoe vindt deelname plaats? WIPP is partner in het projectplanningsbedrijf "WEAG Windkraft Konz GmbH & Co.KG". Zij heeft een belang van 49% in dit bedrijf, dat in eerste instantie tot taak heeft de windturbines in de wijk Pellingen te plannen en de aanvraag ter goedkeuring in te dienen. Tegelijkertijd heeft het een belang van 49% in Verwaltungs-GmbH.

  De CEO van WIPP is ook een van de twee directeuren van het projectplanningsbedrijf. Na ontvangst van de goedkeuring besluiten de sponsors of zij de uitvoering begeleiden.