Intern meldpunt

volgens de Wet bescherming klokkenluiders (HinSchG)

HinSchG

Intern meldpunt

volgens de Wet bescherming klokkenluiders (HinSchG)

In overeenstemming met de Wet bescherming klokkenluiders (HinSchG) van 2 juli 2023 in combinatie met Conform de rijkswet interne meldpunten in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders gemeentelijke sector (LHinMeldG) hebben wij plichtsgetrouw één intern meldpunt gemeubileerd.

Personen die informatie hebben verkregen over overtredingen in verband met hun professionele activiteiten in verband met het gemeentebestuur van Konz, kunnen deze melden via de volgende communicatiekanalen:

Niet elke melding van overtreding van wettelijke bepalingen valt echter onder de HinSchG. Het beschermingsgebied wordt geregeld in artikel 2 HinSchG. Meer informatie over de wet vindt u hier HIER op het internet.

Een extern federaal rapporteringsbureau is verkrijgbaar bij het Federale Bureau van Justitie ( www.bundesjustizamt.de ) beschikbaar.

In het kader van de meldprocedure kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6 lid 1 letter c EU AVG in combinatie met artikel 10 HinSchG.