leven in conc

Stad en gemeente Konz

40e ambtsverjaardag van de arbiter voor het district Konz

40e ambtsverjaardag van de arbiter voor het district Konz

Hans-Walter Schmitt is al vier decennia scheidsrechter voor de stad Konz. De 86-jarige gepensioneerde leraar, afkomstig uit Karthaus, heeft tijdens zijn lange ambtsperiode in totaal 232 arbitrageprocedures gevoerd.

Namens staatsminister van Justitie Herbert Mertin reikte de directeur van de rechtbank van Saarburg de onderscheiding uit in aanwezigheid van de burgemeester van de stad Konz en de vertegenwoordiger van de Vereniging van Duitse arbiters en arbiters. V. stuurde een dankbrief en sprak zijn dank en erkenning uit aan de heer Schmitt voor de diensten die hij aan het grote publiek heeft bewezen.

Foto: (van links naar rechts): Weber [burgemeester van de stad Konz], Fohl [vertegenwoordiger van de Vereniging van Duitse Arbiters en Arbiters e. V.], Schmitt [verjaardag], Dr. Heinemann [directeur van de rechtbank]

In de vele arbitrageprocedures die Hans-Walter Schmidt voerde, werd het overgrote deel van de geschillen minnelijk en dus buitengerechtelijk opgelost.

DirAG Dr. In zijn dankwoorden benadrukte Heinemann nogmaals het belang van het arbitragebureau voor het waarborgen van de rechtsvrede. De regionale verankering van buitengerechtelijke geschillenbeslechting – een lid van de gemeenschap doet suggesties aan andere leden van de gemeenschap over hoe een conflict kan worden opgelost – biedt de mogelijkheid om op een andere manier acceptatie te creëren onder de getroffen burgers dan een rechterlijke uitspraak zou kunnen.