Ruimtelijke orde & planning

gereedschappen en taken

ontwikkelingsplannen


Dit gebied is momenteel nog in aanbouw en zal geleidelijk worden uitgebreid door de verantwoordelijke afdeling.

De ontwikkelingsplannen kunnen door iedereen op elk moment in de verantwoordelijke afdelingen worden ingezien, samen met de redenen en de samenvattende verklaringen (§ 6 (5) BauGB en § 10 (3) BauGB). Neem indien nodig contact op met de verantwoordelijke afdeling "Afdeling 3 - Gebouw" (Voor contactgegevens, zie de sectie "Contacten" op deze pagina).

Daarnaast moet het in werking getreden ontwikkelingsplan vergezeld gaan van een beknopte verklaring van de wijze waarop rekening is gehouden met milieuoverwegingen en de resultaten van publieke en officiële inspraak (§ 10a (1) BauGB).

De bepalingen van het oude Bouwbesluit zijn van toepassing op ontwikkelingsplannen waarvan de voorbereidingsbeslissing is genomen vóór 24 juni 2004. Volgens de oude regelgeving hoeft het ontwikkelingsplan alleen vergezeld te gaan van een motivering zonder milieurapport.