Mekansal düzen ve planlama

araçlar ve görevler

kalkınma planları


Bu alan halen yapım aşamasındadır ve sorumlu departman tarafından kademeli olarak genişletilecektir.

İmar planları, gerekçeleri ve özet ifadeleri ile birlikte sorumlu departmanlardaki herkes tarafından her zaman görüntülenebilir (§ 6 (5) BauGB ve § 10 (3) BauGB). Gerekirse, sorumlu departmanla iletişime geçin "Bölüm 3 - Bina" (İletişim bilgileri için bu sayfadaki "Kişiler" bölümüne bakın).

Ek olarak, etkili kalkınma planına, çevresel kaygıların ve halkın ve resmi katılımın sonuçlarının nasıl dikkate alındığına dair bir özet beyan eşlik etmelidir (§ 10a (1) BauGB).

24 Haziran 2004 tarihinden önce hazırlanma kararı alınan imar planları için eski imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Eski yönetmeliklere göre, imar planına sadece bir çevre raporu olmaksızın bir gerekçe eşlik etmelidir.