economie

Verbandsgemeinde Konz

Retailconcept - Stad Konz

Retailconcept van de stad Konz

Besluit om het winkelconcept van de stad Konz te actualiseren

In de vergadering van de gemeenteraad op 13 december 2022 heeft de stad Konz besloten om het winkelconcept te actualiseren als een stedenbouwkundig concept in de zin van artikel 1 lid 6 nr. 11 van het Bouwbesluit.

Sinds de totstandkoming van het winkelconcept in 2011 hebben er veranderingen plaatsgevonden in de winkelstructuur van de Groep. Daarnaast worden diverse winkelprojecten en schikkingsverzoeken in het stadsgebied besproken. Ook het algemene kader is veranderd. Dit omvat in het bijzonder de structurele verandering in de detailhandel, evenals veranderingen als gevolg van jurisprudentie, bijvoorbeeld aan eisen voor centrale bevoorradingsgebieden of voor retailcontrole. Daarom is het retailconcept uit 2011 nu geactualiseerd.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient rekening gehouden te worden met de actualisering van het winkelconcept.