ekonomi

Verbandsgemeinde Konz

Perakende Konsepti - Konz Şehri

Konz şehrinin perakende konsepti

Konz şehrinin perakende konseptini güncelleme kararı

13 Aralık 2022 tarihli belediye meclisi toplantısında, Konz şehri, Bina Kanunu'nun 1. Bölüm 6. Fıkrası 6 No. 11 anlamında perakende konseptini bir kentsel gelişim konsepti olarak güncellemeye karar verdi.

2011 yılında perakende konseptinin oluşturulmasından bu yana Grubun perakende yapısında değişiklikler olmuştur. Ayrıca kent alanında çeşitli perakende projeleri ve yerleşim talepleri ele alınmıştır. Genel çerçeve de değişti. Bu, özellikle perakende ticaretindeki yapısal değişikliğin yanı sıra örneğin merkezi tedarik alanları veya perakende yönetimi için gereklilikler gibi içtihatlardan kaynaklanan değişiklikleri içerir. Bu nedenle 2011'deki perakende konsepti güncellendi.

Arazi kullanım planları hazırlanırken perakende konseptinin güncellenmesi dikkate alınmalıdır.