leven in conc

Stad en gemeente Konz

Bouwen met hout - Symposium in Konz en Saarburg

Bouwen met hout - Symposium in Konz en Saarburg

De ontwikkelingen tot nu toe in de 21e eeuw betekenen dat toekomstige constructies steeds meer moeten worden gepland en uitgevoerd op basis van de criteria van lichtheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en veranderlijkheid. Het bouwmateriaal hout geniet bijzondere aandacht omdat het een klimaatvriendelijk en duurzaam materiaal blijkt te zijn. Hout is geschikt voor bijna elke taak, zoals de bouw van woongebouwen, kleuterscholen, scholen of sport- en polyvalente zalen. In het segment voorraadbouw en energetische renovatie is het een grote pré.

Om te laten zien wat moderne houtbouw vandaag de dag kan bereiken en welke uitstekende regionale voorbeelden er zijn, hebben de gemeenten Saarburg-Kell en Konz en het houtbouwcluster RLP am
➡27./28. april 2023
een tweedaags houtbouwsymposium getiteld
▶Update houtbouw - toekomst - circulair & regionaal◀.

Het evenement is geïnitieerd en georganiseerd door Simone Grimm.

Hier worden impulsen gegeven die mogelijke en werkbare oplossingen aan beslissers en planners voorleggen. Ervaren, landelijke sprekers geven een breed, informatief overzicht van bouwen met hout en circulair bouwen.

Het evenement is gericht op gemeenten (besluitvormers, bouwcommissies, bouwautoriteiten), architecten en ingenieurs, maar ook op geïnteresseerden in houtbouw uit Rijnland-Palts en de Grande Région.

Zowel nieuwbouw als verbouw komen aan bod, dus ook circulair (circulair efficiënt) bouwen en serieel renoveren.

Het symposium wordt gefinancierd door het Europese LEADER-programma. Er wordt geen winst gemaakt op het evenement, deelnemers betalen een bijdrage van 40 euro per dag om de cateringkosten te dekken. De eerste dag van het evenement vindt plaats in het stadhuis in Saarburg, de tweede in het openluchtmuseum Roscheider Hof in Konz.

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op: www.updateholzbau.com .