leven in conc

Stad en gemeente Konz

Kiezen

Verkiezingswerkers gezocht


Wie "achter de schermen" wil kijken, kan zich verheugen op een boeiende en verantwoordelijke job: als stembureaulid op een stembureau bij de Konz-stembureaus beleeft u een stukje democratie van dichtbij!

Bij de zondag 26 september 2021 wordt de nieuwe Bondsdag gekozen, en in het district Trier-Saarburg vindt plaats op dezelfde dag districtsverkiezingen in plaats van. Hiervoor zijn vrijwillige stembureaus nodig. Voorwaarde is dat je minimaal 18 jaar oud bent, je hoofdverblijfplaats (min. 3 maanden) in de gemeente Konz hebt en de Duitse nationaliteit hebt. Werken op een kiesbureau vereist geen speciale kennis. De verkiezingscommissie heeft doorgaans ervaren verkiezingsmedewerkers die u ondersteunen.

Als financieel "dankjewel" ontvangt elke verkiezingsmedewerker een verfrissingstoelage van € 25 voor zijn inzet.

Om elke verkiezing uit te voeren, is het gebied van de gemeente Konz verdeeld in 27 stemdistricten. In elk kiesdistrict moet een kiesraad worden gevormd, die in de gemeente Konz meestal uit 9 personen bestaat. Het verkiezingsbestuur is verantwoordelijk voor het goede verloop van het verkiezingsproces en het vaststellen van de uitslag op de verkiezingszondag in het stembureau. Het bestaat uit de verkiezingsfunctionaris, de secretaris, hun plaatsvervangers en beoordelaars en, indien nodig, verkiezingswerkers.

Interesse in dit vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met:

  • Petra Reinert - telefonisch op 06501/83-141 (ochtend) of per e-mail wahlen@konz.de

Zij staat tot uw beschikking voor meer informatie!