lawaai actie planning

omgeving

lawaai actie planning

lawaai actie planning

De belangrijkste taak van geluidsactieplannen is het verminderen en voorkomen van geluidsoverlast door omgevingsgeluid. Een andere taak van de geluidsactieplanning is het beschermen van stille gebieden tegen een toename van het lawaai. Het informeren van het publiek over geluidsoverlast en het betrekken van het publiek bij de planning van geluidsmaatregelen zijn van cruciaal belang.

De wettelijke basis voor de planning van geluidsactie is artikel 47d van de Federal Immission Control Act (BImSchG). De verantwoordelijkheid voor de geluidsactieplanning lag voorheen bij de gemeenten. Daarom heeft VG Konz het eerste geluidsactieplan opgesteld (zie hieronder). Dit is nu overgedragen aan het Rijksbureau voor Milieu, dat nu het nieuwe plan opstelt.

De voorbereiding van het eerste landelijke geluidsactieplan voor Rijnland-Palts omvat de wettelijk verplichte herziening van de bestaande gemeentelijke geluidsactieplannen en de omzetting ervan in een algemeen plan. Daartoe is het nodig om aan te tonen welke geluidsreducerende maatregelen in de plannen tot nu toe zijn uitgevoerd of afgewezen en welke verdere maatregelen momenteel worden overwogen en onderzocht.

De tweede autoriteiten en inspraak van het publiek zijn momenteel aan de gang. Klik hier voor meer informatie: