lawaai actie planning

omgeving

lawaai actie planning

lawaai actie planning

Eerste opstelling van een geluidsactieplan in de gemeente Konz

De belangrijkste taken van de geluidsactieplannen zijn het verminderen en voorkomen van geluidsoverlast door omgevingslawaai. Het is ook de taak van geluidsactieplanning om stille gebieden te beschermen tegen een toename van geluid. Het informeren van het publiek over geluidsoverlast en hun deelname aan de planning van geluidsacties zijn van centraal belang.

De centrale rechtsgrondslag voor de planning van geluidsacties is 47d van de Duitse wet op de immissiecontrole (BImSchG). Op grond hiervan stellen de bevoegde instanties geluidsactieplannen op waarin de geluidsproblematiek en geluidseffecten voor de metropool en voor plaatsen nabij hoofdwegen en hoofdspoorlijnen worden geregeld. Agglomeraties, hoofdwegen en hoofdspoorlijnen worden analoog aan geluidskaarten gedefinieerd. In Rijnland-Palts zijn de steden, aangesloten gemeenten en niet-gelieerde gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van de geluidsactieplannen.

Met de geluidsactieplannen is een nieuw instrumentarium in het leven geroepen om bij te dragen aan een verbetering voor omwonenden. In de regel worden de hoogste belastingen, zoals in de VG Konz, gevonden langs rijkswegen en spoorlijnen. Het geluidsactieplan gaat alleen in op het geluid van de weg. DB is verantwoordelijk voor spoorweglawaai.

Wel kan de aangesloten gemeente conceptueel bijdragen aan het meewegen van het aspect geluid als bijproduct bij alle maatregelen (bijv. door verkeersremmende maatregelen bij wegverbreding, ruimtelijke ordening, etc.) en vooral door het fietsverkeer te bevorderen of te helpen om het openbaar vervoer te verbeteren, hier een vermindering van de geluidsoverlast te realiseren, wat dan ook een positief effect kan hebben op de hoofdroutes. In dit opzicht is de aanpak van dit onderwerp noodzakelijk en ook zinvol om de gezondheid van onze bevolking te beschermen.

De gemeenteraad keurde het ingediende plan op 02.07 goed. 2020 goedgekeurd en klaar om te downloaden: