waterlichaam herstel

omgeving

waterlichamen

Waterrenaturatie in de VG Konz

Onderhoud waterlichaam - waterlichaam III. Volgorde:

Voor het onderhoud van de wateren III. Orde - meestal alle stromen met of zonder naam - is de verantwoordelijkheid van de vereniging van gemeenten. Onder deze onderhoudsverplichting vallen echter niet in het water gevallen bomen of struiken. De betreffende eigenaar van het perceel waarop de bomen of struiken stonden is hiervoor verantwoordelijk.

Waterlichaam renaturatie:

Beken, rivieren en uiterwaarden vervullen veel verschillende functies in het ecosysteem. Ze zijn de levensaders van het landschap en verrijken daarmee het landschap. Ze bieden leefgebied voor een breed scala aan flora en fauna en dienen als een plek voor mensen om te ontspannen.

Naast het hoofdkenmerk van waterafvoer, houden de waterlichamen ook overstromingen tegen tot een bepaalde gebeurtenis. Het optreden van overstromingen is een gevolg van het verlies van natuurlijke waterreservoirs, veroorzaakt door verschillende omstandigheden:

 • Waterontwikkeling en rechttrekken, afdichting, ontwikkeling van overstromingsgebieden,
 • Boskap en niet-lokaal landbeheer in de uiterwaarden

Door deze herinrichting van de beken en rivieren, die werd aangepast aan de behoeften van de mensen, gingen de natuurlijke functies van de waterlichamen en hun uiterwaarden verloren.

Om de oorspronkelijke functies van het waterlichaam te realiseren, ontwikkelt het bestuur van de Vereniging van Gemeenten Konz in nauwe samenwerking met de directie Structuur en Goedkeuring Noord een waterlichaamconcept voor het gebied van de Vereniging van Gemeenten Konz.

Het doel van het waterconcept is om de kwaliteit van de waterstructuur te onderzoeken en zo nodig te verbeteren.

De volgende parameters worden onderzocht:

 •  lopende ontwikkeling
  Is het parcours recht, gecomponeerd of ontroerend?
 • langsprofiel
  Kan het waterlichaam vrij stromen of wordt dit belemmerd door dwarsstructuren, watervallen, leidingen, etc.?
 • dwarsdoorsnede
  Ziet het verloop van de kreekbedding er op natuurlijke wijze vlak, omzoomd of diep ingesprongen uit?
 • enige structuur
  Welke materialen heeft de enige ondergrond? Is er überhaupt enig substraat aanwezig?
 • bankstructuur
  Bestaat de oevervegetatie uit geschikte bomen zoals els, es en wilg, of is er oevervegetatie met uitheemse bomen?
 • water milieu
  Welk landgebruik grenst aan het kustgebied?

De kwaliteit van de waterstructuur dient als algemeen bindende beoordelingsbasis voor waterinspectie, waterlichaamplanning en evaluatie van zorgmaatregelen. Het verbeteren van de kwaliteit van de structuur van het waterlichaam gaat gepaard met een verdere verbetering van de kwaliteit van het waterlichaam, aangezien het binnendringen van verontreinigende stoffen wordt verminderd door het creëren van "bufferzones" (randstroken) en het zelfreinigend kracht van het waterlichaam wordt verbeterd.

Tegelijkertijd wordt de ecologische continuïteit van de wateren voor vissen en andere kleine dieren verbeterd of hersteld.
Nadat het waterconcept is opgesteld en de aansluitende afstemming met de Directie Structuur en Goedkeuring Noord, Regiobureau Waterstaat, Afvalstoffenbeheer, Bodembescherming Trier wordt gepland, zal de uitvoering als geheel of in deelprojecten via een aanvraag binnen de kader van het financieringsprogramma "Action Blue" van de deelstaatregering van Rijnland-Palts in om het voortouw te nemen. De aanvrager is de gemeente Konz met technische ondersteuning van de SGD Nord, RegWAB Trier.

De belangrijkste aandachtspunten in het waterlichaamconcept van de Vereniging van Gemeenten Konz zijn:

 • " Domeinweg/Klosterbach" in het Konz-gebied,
 • "Konzer Bach" van de bron bij Krettnach naar de school en sportcentrum Konz inclusief "Kommlinger Bach" als inham,
 • "Mannebach", "Mausbach" en Albach in de omgeving van Tawern,
 • "Oberemmler Bach" van de bron bij Krettnach tot de samenvloeiing met de Saar bij Wiltingen

In samenwerking met de gemeente Trier-Land werd in 2012 de renaturatie "Aubach" in de regio Pellingen en Franzenheim voltooid.