Live bouwen

Herinrichting van de monding van de Saar

Herinrichting van de monding van de Saar

Herinrichting van de monding van de Saar

Het gebied rond de monding van de Saar wordt al in 367/368 na Christus in de "Mosella" genoemd door de dichter Ausonius, een lofzang op de Moezel in 483 verzen, een van de beroemdste getuigenissen over het Romeinse Germania in de late oudheid . In de middeleeuwen werd de monding van de Saar voor het eerst genoemd in de zogenaamde "Saarspitz". In het recente verleden gebruikten de groepen het gebied nog als zwembad.

In het heden is de samenvloeiing van de Moezel en de Saar niet ontwerpkundig gedefinieerd, met een negatieve overdruk door de dominante verkeersfunctie van in totaal drie bruggen over de Saar.

De monding van de Saar wordt nu intensief gebruikt door fietsers, vissers, watersporters en voetgangers van alle leeftijden. Vaak wordt hier de eerste indruk voor de bezoeker gemaakt, zodat men kan spreken van een belangrijke entreesituatie voor de stad Konz. Het belang van het fietstoerisme voor de hele regio Saar-Bovenmoezel is bekend.

De stad Konz, die zichzelf omschrijft als de "Saar-Moezelstad", erkende de noodzaak om hier creatief te zijn en gaf het Fischer-bureau voor landschapsplanning, Trier, begin 2001 opdracht om een concept te creëren voor de creatieve opwaardering van deze buiten ruimte.

Aanvraag voor financiering

Als lid van de “Lokale Actiegroep Moselfranken” had de stad Konz de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen als onderdeel van het “LEADER+” programma. Na intensieve discussies in de gemeentelijke commissies werd in november 2003 het principiële besluit genomen om het concept uit te voeren, zij het in beperkte vorm. Tegelijkertijd vond de nodige technische afstemming plaats met de betrokken autoriteiten.

Nadat in april 2004 formele goedkeuring was gegeven door de afdeling toezicht en service in Trier, kon de implementatie beginnen. De stad ontving een subsidie van 50% van de totale kosten van € 175.000 uit Europese fondsen, zonder welke de financiering zeker niet mogelijk zou zijn geweest.

concept en uitvoering

Het doel van het concept van de stad Konz was: Verhoogde aantrekkingskracht voor fietsers en voetgangers te realiseren door het ontwerpen van een representatief, multifunctioneel waterfrontgebied. De voorzieningen moeten ook dienen als lokaal recreatiegebied voor de stadsbewoners. De bouw begon in september 2004.

Met name de dienstroute van de water- en scheepvaartadministraties van Trier en Saarbrücken, die ook een fietspad is in de onderhoudsverplichting van de stad Konz, werd in het Saarspitze-gebied ca. 15 m landinwaarts verplaatst om een rustige " panoramisch uitzicht” gebied waar wie graag van de fiets stapt en kijkt naar het weidse rivierenlandschap.

Slechts 50 m verder langs de Moezel werd een grote vrije ruimte gecreëerd voor evenementen, waarvan de zones slechts lichtjes verhard waren met grind. Hier is een permanent gemonteerde BBQ gebied te blijven. Op termijn is hier een aanlegsteiger gepland voor een mobiel waterpodium, waar culturele evenementen kunnen plaatsvinden.

Saar en Moezel werden zogenaamd "Saar en Moezel Trappen" van natuursteen toegankelijk en voelbaar. Om de stenen in de oever te integreren, moest het niveau van de Moezel korte tijd worden verlaagd. De "Saarstufen" dienen ook als gelegenheid om aan te meren met een kano of een boot.

Houten platformen met groene pergola's nodigen uit om te blijven hangen, maar bieden ook ruimte als podium en kunnen dus gebruikt worden voor feesten of andere evenementen. Het groen werd ruimtelijk versterkt door extra struiken, heesters en bomen; andere gebieden werden overgelaten om zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen. De bouwwerkzaamheden konden snel en zonder onderbrekingen door overstromingen worden uitgevoerd en werden in mei 2005 met succes afgerond.

Met dit concept heeft de stad Konz de aantrekkelijkheid van deze unieke natuurlijke omgeving aanzienlijk vergroot. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden is in de komende jaren een selectieve toevoeging aan het gerealiseerde concept denkbaar.