Ruimtelijke orde & planning

gereedschappen en taken

bestemmingsplannen

bestemmingsplannen

De hoofdlijnen van de bestaande en beoogde stedenbouwkundige ontwikkeling en landgebruik zijn weergegeven in het bestemmingsplan voor het gehele gemeentelijk gebied. Het bestemmingsplan geeft informatie over gebieden waarop in het algemeen wel en niet bebouwd mag worden. Het bestemmingsplan creëert nog geen bouwrecht, het vormt de basis en het kader voor het inrichtingsplan. Het bestemmingsplan definieert de gemeentelijke ontwikkelingsdoelen en omvat de doelen van rijks- en regionale planning en natuurbehoud.

Het bestemmingsplan van de gemeente Konz werd bindend op 06/09/2004.

Het werd bijgewerkt voor de hele VG in sommige onderwerpen, zoals "Hernieuwbare energieën - windenergie".