Mekansal düzen ve planlama

araçlar ve görevler

imar planları

imar planları

Mevcut ve amaçlanan kentsel gelişim ve arazi kullanımının temel özellikleri, tüm belediye alanı için arazi kullanım planında sunulmaktadır. Arazi kullanım planı, genellikle üzerine inşa edilebilecek ve üzerine inşa edilemeyecek alanlar hakkında bilgi verir. İmar planı henüz imar hakkı oluşturmamakta, imar planının temelini ve çerçevesini oluşturmaktadır. Arazi kullanım planı, belediye kalkınma hedeflerini tanımlar ve eyalet ve bölge planlamasının yanı sıra doğa koruma hedeflerini de içerir.

Konz mahallesinin arazi kullanım planı 06/09/2004 tarihinde bağlayıcı hale geldi.

"Yenilenebilir Enerjiler - Rüzgar Enerjisi" gibi bazı konularda tüm VG için güncellendi.