Wasserliesch - concept voor dorpsontwikkeling

dorpsvernieuwing

Wasserliesch - concept voor dorpsontwikkeling

Wasserliesch - concept voor dorpsontwikkeling

De actualisering van het dorpsontwikkelingsconcept moet leiden tot meer concrete voorontwerpen voor de belangrijkste deelgebieden van het dorp en het implementeren van de ideeën van burgers en gemeenteraden in structurele of organisatorische projecten. De participatie van de burgers wordt beschreven in het moderatierapport.

De anders gebruikelijke presentatie van alle algemene stedenbouwkundige inventarisaties en inventarisatieanalyses, zoals deze terug te vinden zijn in het dorpsontwikkelingsconcept van 2014. In plaats daarvan worden afzonderlijke deelgebieden geanalyseerd in termen van hun bestaan, hun doelstellingen en hun concept. Met dit onderzoek en het voorontwerp van een deelgebied kan de gemeente de eerste subsidieaanvragen indienen en daarover stemmen.

De activiteiten van de burgers in het netwerk van recreatieve paden zijn zeer goed verlopen, naast de bestaande thematische paden "Orchid Path" en "Meditation Path" zijn er 21 nieuwe paden ontwikkeld, waaronder een samenwerking met Tawern en een zijsprong naar de Moselsteig Pad. Burgerparticipatie dient om de verbeelding te prikkelen en de problemen te herkennen en mentaal op te lossen. Als de doelen eenmaal duidelijk zijn, is de weg ernaartoe vaak minder ingewikkeld dan veel mensen denken.

De matiging in aanloop naar het concept heeft een jaar lang mensen begeleid bij het oplossen van de problemen en de daarop volgende deelgebiedconcepten hebben de vele constructieve suggesties opgepakt en constructief gewerkt.

Het eerste project van het dorpsvernieuwingsconcept was de oprichting van een "Marktbijeenkomst op het dorpsplein" succesvol worden uitgevoerd en afgerond. Het doel was om verstandig gebruik te maken van de voorheen ongebruikte ruimte. Hiervoor moest het gebouw gerenoveerd en verbouwd worden. De deelstaat Rijnland-Palts financierde de totale kosten van ongeveer € 200.000, waarvan 60% uit dorpsvernieuwingsfondsen. U kunt meer informatie vinden over het project "Market Meeting" HIER in dit artikel.