Golven "Onder de Farsterweg"

gebouw in conc

Golven - "Onder de Farsterweg"

Golven - "Onder de Farsterweg"

Golven "Onder de Farsterweg"

Op deze pagina willen wij u van alle beschikbare informatie voorzien met betrekking tot het bouwgebied "Unter dem Farsterweg".

Het inrichtingsplan "Farsterweg" is op 14 augustus 2017 wettelijk bindend geworden en heeft ongeveer 14 kavels.

Een deel van de percelen heeft eigen groen dat beplant moet of moet blijven. Het is aan te raden om een inrichtingsplan open ruimte bij de bouwaanvraag in te dienen.

De ontwikkeling wordt uitgevoerd door een particuliere ontwikkelaar.

Mocht u vragen hebben over het bouwgebied, neem dan gerust contact op met de contactpersoon (linkerkolom).

Bouwterrein "Unter dem Farsterweg" - golven

 • locatie van het gebouw gebied

 • Foto's van de bouwplaats

 • ontwikkelingsplan

  Ontwikkelingsplan (symbool afbeelding)

  In het inrichtingsplan zijn bepalingen opgenomen die onder meer betrekking hebben op de soort en omvang van het bouwkundig gebruik, de kaveloppervlakken waarop bebouwd mag worden en de plaatselijk verkeersgebieden.

  Het actuele ontwikkelingsplan voor het bouwgebied "Sonnenhang" vindt u hier:

 • ontwikkeling

  Het gebied wordt momenteel ontwikkeld. Neem hiervoor contact op met de verkoper.

 • water voorraad

  De watervoorziening wordt verzorgd door de Verbandsgemeindewerke Konz.

  Tijdens de bouwaanvraag ontvangt u automatisch de benodigde aanvraagdocumenten om de waterhuisaansluiting aan te vragen. Wij verzoeken u vriendelijk deze volledig in te vullen en zo spoedig mogelijk aan de Verbandsgemeindewerke Konz te bezorgen.

  Op basis van de woningplanning moet bij het indienen van de aanvraag duidelijk zijn hoeveel wateraftappunten (toiletten, douches, wastafels etc.) er in de woning komen. Vanuit de planning maakt een specialist (installateur) de berekening van het piekdebiet van de woninginstallatie, wat weer het uitgangspunt is voor de dimensionering van de woningaansluiting.

 • riool afvoer

  Afvalwater wordt via een apart systeem afgevoerd, d.w.z. het vuile water wordt gescheiden van het regenwater opgevangen en in de daarvoor bestemde systemen gevoerd.

  Voor elk systeem (afvalwater en regenwater) is al een huisaansluiting tot stand gebracht. Deze mondt uit in een overslagschacht waarop de nieuwbouw wordt aangesloten. Deze schachten zijn eigendom van het pand en dienen door de eigenaar te worden onderhouden.

  Er moet voor gezorgd worden dat vuil water en regenwater ook in huis strikt gescheiden worden gehouden. Als vuil water in de regenwatersystemen terechtkomt, wordt het direct geloosd in een waterlichaam, wat watervervuiling vertegenwoordigt.

  Als regenwater op het afvalwatersysteem wordt geloosd, ontstaan bij de RWZI en bij de gemalen onnodige pomp- en reinigingskosten.

  Om een eenduidige toewijzing mogelijk te maken zijn de inspectieschachten verschillend gekleurd (vuil water = bruin; regenwater = blauw).

  Ten aanzien van de toepassing zijn de mededelingen van overeenkomstige toepassing op de watervoorziening.

 • Alle beschikbare documenten voor het bouwgebied: