gebouw in conc

Wawern - Beneförstchen

Wawern - "nuttig bos"

Wawern - "Beneförtschen"

Op deze pagina willen we u alle beschikbare informatie geven over de Bouwgebied "Beneförstchen" de gemeente Wawern beschikbaar stellen in bundels.

Bij vragen helpen de contactpersonen van de verschillende afdelingen die op deze pagina staan u graag verder.

Bouwgebied Beneförstchen - Wawern

In het ontwikkelingsgebied Beneförstchen zijn 30 bouwkavels van 500 tot 1.000 m2 gecreëerd die geschikt zijn voor de ontwikkeling van eengezinswoningen en in sommige gevallen meergezinswoningen. De ontwikkelwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond, zodat de marketing en de private ontwikkeling van de kavels kan beginnen. De gemeente Wawern heeft een informatiebrochure over het bouwgebied en een aanvraagformulier voor geïnteresseerden gemaakt, beide beschikbaar in de downloadsectie (hieronder).

Heeft u vragen over het bouwgebied, dan helpen de contactpersonen (rechterkolom) u graag verder.

 • locatie van het gebouw gebied

 • Foto's van de bouwplaats

 • Beschikbare percelen en prijzen

  Overzichtsplan (symboolafbeelding)

  Volgens het besluit van de gemeenteraad van Wawern van 10 december 2019 wordt de verkoop van de resterende 3 percelen tot nader order opgeschort.

  De gemeente Wawern heeft besloten om in het bouwgebied drie prijszones in te voeren. De prijszones zijn €145/m2 (groen), €155/m2 (geel) en €165/m2 (rood).

  De huidige kaart vind je hier:

 • ontwikkelingsplan

  Ontwikkelingsplan (symbool afbeelding)

  In het inrichtingsplan zijn bepalingen opgenomen die onder meer betrekking hebben op de soort en omvang van het bouwkundig gebruik, de kaveloppervlakken waarop bebouwd mag worden en de plaatselijk verkeersgebieden.

  Het actuele ontwikkelingsplan voor het ontwikkelingsgebied "Beneförstchen" vindt u hier:

  Opmerkingen over het ontwikkelingsplan : In zone 4 van het gebouwoppervlak is volgens de tekst een “verplichte tweede verdieping” voorzien! Dit was destijds het plan van de gemeente.

  Dit was niet overeenkomstig gemarkeerd in het gebruikssjabloon, hier zijn maximaal twee verdiepingen mogelijk.

 • ontwikkeling

  De ontwikkeling omvat het geheel van bouwkundige maatregelen en wettelijke regelingen voor het tot stand komen van de gebruiksmogelijkheden van één of meerdere panden (vastgoedontwikkeling). Wat betreft de structurele maatregelen (zgn ontwikkelingsfaciliteiten ) omvat zowel de aansluiting op het openbare wegen- en padennet als op het aan-/afvoernet.

  De ontwikkelingswerkzaamheden voor het bouwgebied "Beneförstchen" zijn nu voltooid.

  Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met de verantwoordelijke contactpersoon in de administratie. (zie p. in de rechterkolom "Ontwikkeling")

 • water voorraad

  De watervoorziening wordt verzorgd door de Verbandsgemeindewerke Konz.

  Tijdens de bouwaanvraag ontvangt u automatisch de benodigde aanvraagdocumenten om de waterhuisaansluiting aan te vragen. Wij verzoeken u vriendelijk deze volledig in te vullen en zo spoedig mogelijk aan de Verbandsgemeindewerke Konz te bezorgen.

  Op basis van de woningplanning moet bij het indienen van de aanvraag duidelijk zijn hoeveel wateraftappunten (toiletten, douches, wastafels etc.) er in de woning komen. Vanuit de planning maakt een specialist (installateur) de berekening van het piekdebiet van de woninginstallatie, wat weer het uitgangspunt is voor de dimensionering van de woningaansluiting.

 • riool afvoer

  Afvalwater wordt via een apart systeem afgevoerd, d.w.z. het vuile water wordt gescheiden van het regenwater opgevangen en in de daarvoor bestemde systemen gevoerd.

  Voor elk systeem (afvalwater en regenwater) is al een huisaansluiting tot stand gebracht. Deze mondt uit in een overslagschacht waarop de nieuwbouw wordt aangesloten. Deze schachten zijn eigendom van het pand en dienen door de eigenaar te worden onderhouden.

  Er moet voor gezorgd worden dat vuil water en regenwater ook in huis strikt gescheiden worden gehouden. Als vuil water in de regenwatersystemen terechtkomt, wordt het direct geloosd in een waterlichaam, wat watervervuiling vertegenwoordigt.

  Als regenwater op het afvalwatersysteem wordt geloosd, ontstaan bij de RWZI en bij de gemalen onnodige pomp- en reinigingskosten.

  Om een eenduidige toewijzing mogelijk te maken zijn de inspectieschachten verschillend gekleurd (vuil water = bruin; regenwater = blauw).

  Ten aanzien van de toepassing zijn de mededelingen van overeenkomstige toepassing op de watervoorziening.

 • Alle beschikbare documenten voor het bouwgebied: