Huidige procedures

Live bouwen

OG Oberbillig, gebied “Flur 1”

OG Oberbillig: ontwikkelingsplan “Hal 1”

Eenvoudig ontwikkelingsplan voor de lokale gemeenschap van Oberbillig, deelgebied “Flur 1”, aankondiging van de installatie en inspraak van het publiek in overeenstemming met sectie 3 (2) van de BauGB

Het ontwikkelingsplan ‘Flur 1’ werd in de jaren zestig opgesteld, maar door gebrek aan documentatie werd de toenmalige procedure in 2017 stopgezet. De lokale gemeenschap van Oberbillig wil graag enkele regelgevende eisen stellen aan het gebied dat momenteel wordt beoordeeld in overeenstemming met artikel 34 van de BauGB, om de stedelijke ontwikkeling van het gebied beter te kunnen controleren en de bestaande stedelijke ontwikkelingsstructuur te behouden. . Daarom heeft zij op 29 juni 2022 besloten een eenvoudig ontwikkelingsplan op te stellen, dat nu volgens de vereenvoudigde procedure overeenkomstig artikel 13 van de BauGB moet worden opgesteld. Ook heeft de gemeente een wijzigingsverbod uitgevaardigd om de planning veilig te stellen. In de vereenvoudigde procedure kan een milieubeoordeling achterwege blijven. De plandoelen zijn: het aantal verdiepingen beperken tot twee volle verdiepingen, de minimale grootte voor woningen bepalen, een minimale dakhelling van 25 graden, maximaal 3 wooneenheden per woongebouw, etc. 1,8 hectare groot en ligt aan de bergzijde van de spoorlijn boven de Bahnstrasse en ten oosten van de Flurstrasse. Het toepassingsgebied vindt u in de bijlage.

Het huidige plan is gepresenteerd en goedgekeurd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 mei 2023. Er werd besloten tot openbaarmaking overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de BauGB. Dit vindt plaats in de periode van

20 november 2023 tot 20 december 2023

tijdens algemene kantooruren op de bouwafdeling van het gemeentebestuur van Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, kamer 76. Als u zich telefonisch aanmeldt, zal een medewerker u hier persoonlijk informatie verstrekken. Burgers hebben de mogelijkheid kennis te nemen van het voorgenomen plan en hierop commentaar te geven. Suggesties kunnen schriftelijk of vastgelegd worden gedaan. Algemene servicetijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het is mogelijk om telefonisch een afspraak te maken op 06501/83-181 of 180, contactpersoon de heer Queens of namens mevrouw Reichert ook voor tijden buiten de algemene kantooruren. Tegelijkertijd zijn alle documenten en deze aankondiging ook beschikbaar op www.konz.eu/Beteiligung set.

In de procedure zijn de volgende documenten aanwezig, waarvan een deel betrekking heeft op het milieu :


1. Ontwerp ontwikkelingsplan, 2. tekstuele bepalingen , 3. Verantwoording, 4. Profielplan

Opgemerkt moet worden dat niet tijdig ingediende opmerkingen mogelijk niet in aanmerking worden genomen bij het nemen van een besluit over het ontwikkelingsplan.