Huidige procedures

Live bouwen

Historisch stadscentrum in Wiltingen

"Historisch stadscentrum" - lokale gemeenschap Wiltingen

Opstellen van het ontwikkelingsplan van de gemeente Wiltingen nr. 12 deelgebied "Historische binnenstad" in overeenstemming met artikel 2, lid 1, van het Bouwbesluit en initiëren van vroegtijdige inspraak in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van de Bouwcode

De gemeente Wiltingen wil alle voorheen niet-geplande gebieden volgens § 34 BauGB plannen met een eenvoudig ontwikkelingsplan om minimale ontwerpspecificaties te kunnen maken en tegelijkertijd voldoende ruimte te creëren voor structurele ontwikkeling. Het gehele historische bouwweefsel is in een inventarisatie vastgelegd en in een werkgroep en de commissies zijn vaststellingen besproken. De gemeenteraad keurde het voorontwerp op 7 juli 2022 goed en besloot de procedure in te leiden volgens § 3 (1) en § 4 (1) BauGB. Het opstellen van het ontwikkelplan vindt plaats in de standaardprocedure. De afbakening van het toepassingsgebied beslaat ca. 22 ha en daarmee een groot deel van de bestaande locatie Wiltingen. Deze is terug te vinden in het bijgevoegde plan. De gemeente maakt hierbij het installatiebesluit formeel bekend.

De vroege participatie van het publiek vindt plaats in de periode van 10 oktober tot 28 oktober 2022. De documenten bestaan uit een planningsdocument, verantwoording, tekstbepalingen en bijlagen en liggen tijdens algemene kantooruren ter inzage bij de VG Konz in het entreegebied van het gemeentehuis. Dit zijn maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Buiten deze uren kunt u ook een afspraak maken met de heer Queins door te bellen naar 83-181. De documenten staan ook hieronder www.konz.eu/participatie open. Burgers hebben de mogelijkheid om suggesties schriftelijk in te dienen of vast te leggen.