Huidige procedures

Live bouwen

"Campingplatzgebiet Konz" - Aankondiging van het installatiebesluit en vroege deelname van het publiek


Ontwikkelingsplan van de stad Konz, deelgebied "Campinggebied Konz"

Bekendmaking van het installatiebesluit overeenkomstig artikel 2 van het Bouwbesluit en de vroegtijdige inspraak van het publiek overeenkomstig artikel 3, lid 1 van het Bouwbesluit

In de vergadering van de gemeenteraad op 15 november 2022 heeft de stad Konz besloten over de voorbereiding volgens § 2 BauGB en de vroege deelname van het publiek volgens § 3 lid 1 BauGB voor het ontwikkelingsplan "Campinggebied Konz" .

De bestaande camping met zijn gebouwen wordt aangevuld met een uitbreiding van het woongebouw. De projectontwikkelaar plant een uitbreiding van twee bouwlagen waarin kantoren, een garage en twee vakantieappartementen worden ondergebracht. Er is momenteel geen ontwikkelingsplan in het gebied van de camping. Het doel van het nieuwe ontwikkelingsplan is om het bestaande kampeerterrein stedenbouwkundig veilig te stellen en de stedenbouwkundige opdracht voor de bijgebouwen veilig te stellen.

Het ontwikkelingsplan wordt uitgevoerd in een regulier stedenbouwkundig planproces met een 2-traps inspraak van publiek en eigenaren. In het verdere proces wordt een milieurapport opgesteld.

De vroegtijdige inspraak van het publiek voor het ontwikkelplan vindt plaats in de periode vanaf

05/12/2022 tot 13/01/2023

in de vorm van een uitstalling bij het gemeentebestuur van Konz. Het geïnteresseerde publiek heeft de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de voorgenomen planning en om suggesties te doen. Parallel aan de inspraak zijn de overheden en andere openbare lichamen betrokken conform artikel 4 lid 1 van het Bouwbesluit.

Het ontwerp van het ontwikkelingsplan "Campingplatzgebiet Konz" ligt voor iedereen ter inzage in het hoofdkantoor van het gemeentehuis van de verenigingsadministratie Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, administratiegebouw I. De algemene openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Afspraken kunnen ook telefonisch worden gemaakt, neem contact op met mevrouw Reichert 83-180 of, in geval van vervanging, met de heer Queins 83-181.

De documenten zijn hier online in te zien:

Verklaringen kunnen tijdens de periode schriftelijk of for the record worden ingediend. Verklaringen die niet tijdig worden ingediend, kunnen bij het nemen van het besluit over het ontwikkelingsplan buiten beschouwing worden gelaten.