Huidige procedures

Live bouwen

Ontwikkelingsplan gemeente Wiltingen Deelgebied nr. 12 “historische binnenstad”

Ontwikkelingsplan OG Wiltingen “Historisch Stadscentrum”

Ontwikkelingsplan van de lokale gemeenschap van Wiltingen Deelgebied “Historisch stadscentrum” nr. 12 - initiatie van publieksparticipatie overeenkomstig artikel 3, lid 2, BauGB (openbaarmaking)

De lokale gemeenschap van Wiltingen wil alle voorheen ongeplande gebieden graag plannen volgens artikel 34 van de BauGB met een eenvoudig ontwikkelingsplan om minimale ontwerpspecificaties te kunnen maken en tegelijkertijd voldoende ruimte te creëren voor verdere structurele ontwikkeling. De gehele historische gebouwstructuur is in kaart gebracht en in een werkgroep en commissies zijn de vaststellingen besproken. Nadat er een voorontwerp was opgesteld, werd eind 2022 de eerste fase van participatie uitgevoerd. Dit werd op 24 april 2023 besproken en er werd besloten om formele deelname te initiëren in overeenstemming met secties 3 (2) en 4 (2) van de BauGB. Het ontwikkelingsplan wordt opgesteld volgens de standaardprocedure. De afbakening van het toepassingsgebied beslaat circa 22 hectare en daarmee een groot deel van de bestaande locatie van Wiltingen. U vindt deze in bijgevoegd plan.

Publieksparticipatie zal plaatsvinden vanaf

9 oktober tot 10 november 2023.

De documenten bestaan uit 1. plandocument, 2. verantwoording, 3. tekstbepalingen en bijlagen en liggen tijdens algemene werkuren ter inzage bij VG Konz in kamer 76. Deze zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u ook een afspraak maken door te bellen met de heer Queins/mevrouw Reichert op 83-181/180. De documenten zijn ook hier te downloaden:


Burgers hebben de mogelijkheid om schriftelijk of schriftelijk suggesties in te dienen. In de eerste fase van de participatie zijn ook uitspraken gedaan en deze zullen worden geïnterpreteerd. Er is geen milieu-informatie in het proces omdat het eenvoudige ontwikkelingsplan alleen ontwerpvoorschriften bevat.

Volgens artikel 4a lid 6 BauGB wordt erop gewezen dat verklaringen die niet tijdig zijn ingediend, mogelijk niet in aanmerking worden genomen bij het nemen van een besluit over het ontwikkelingsplan.