politiek

democratie leven!


Partnerschap voor democratie in de gemeente Konz

Het Partnerschap voor Democratie (PfD) in de gemeente Konz is een vereniging van verantwoordelijken voor gemeentepolitiek en gemeentebestuur, geëngageerde burgers, jongeren en maatschappelijke activisten in kerken, clubs en verenigingen. Het werd opgezet als onderdeel van het federale programma "Live Democracy!" en wordt gefinancierd door het federale ministerie van Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd.

Iedere medeburger is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het PfD. Betrokken individuen of groepen, maar ook instellingen en verenigingen kunnen ook deelnemen met hun eigen projecten, waarbij ze bij de planning en uitvoering ondersteuning kunnen krijgen van een speciaal hiervoor opgericht coördinatie- en specialistisch bureau. Een ontmoetingsaanbod, een kunst- of cultuuraanbod (bijvoorbeeld een concert, een lezing, een graffitiproject, een tentoonstelling of een theatervoorstelling) een educatief aanbod (bijvoorbeeld een lezing of discussierondes) - de vormen van meedoen zijn divers. In welke vorm mensen ook betrokken willen zijn bij het bevorderen van democratie, het vormgeven van diversiteit of het voorkomen van extremisme, ze ervaren steun van het PfD.

Voor de concrete uitvoering heeft het PfD jaarlijks middelen beschikbaar, die ter beschikking worden gesteld door het Federaal Ministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd en deels uit eigen middelen van de VG. Met het actie- en initiatieffonds kunnen individuele projecten worden gefinancierd tot € 5.000. Een begeleidingscommissie, die eenmaal per kwartaal vergadert, adviseert en beslist over de daartoe ingediende aanvragen. Er werd ook een microfonds opgericht om kleine en zeer kleine projecten te ondersteunen.

Naast de talrijke activiteiten uit de eerste subsidieperiode (2015-2019) zijn met name de reguliere democratieconferenties uitgegroeid tot een vast instituut. En het jongerenforum, met zijn nieuwkomerspodium op het thuisland- en wijnfestival, evenals via de evenementenreeks "Konz wird laut" is nu goed bekend bij veel bedrijven. Des te verheugend is het dat het PfD in de tweede financieringsperiode (2020-2024) zijn werk kan voortzetten. Om een signaal te kunnen blijven afgeven tegen extremisme, geweld en de verschillende uitingen van groepsvijandigheid in Konz, is actieve deelname van het maatschappelijk middenveld echter essentieel. Duurzame structuren die bijdragen aan de ontwikkeling en het voortbestaan van een democratische gemeenschap kunnen alleen worden opgebouwd door de samenwerking van alle lokale actoren en door het langetermijnengagement van burgers.


democratie leven! conc

Olkstrae 45

54329 conc

+49 06501 94050