Kiezen

Word opiniepeiler

Verkiezingswerker

Peilingwerkers gezocht!

Elke verkiezing vertegenwoordigt een stukje democratie. Naast de partijleden en het administratief personeel rekenen ook de stad en gemeente Konz op de hulp van hun burgers. Wilt u deelnemen aan de verkiezingen en deze van dichtbij meemaken? Dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen als opiniepeiler.

 • Enquêtemedewerker worden – waarom?

  Verkiezingen vormen de basis van onze democratie. Je leeft van de actieve participatie van burgers en van jouw vrijwillige inzet.

 • Wie kan vrijwilligerswerk doen?

  Iedereen die stemgerechtigd is bij de betreffende verkiezingen, kan opiniepeiler worden.

 • Hoe word ik ingezet?

  Om de verkiezingen uit te voeren, wordt het gebied van de gemeente Konz verdeeld in meer dan twintig kiesdistricten. In elk van deze districten is er een kiesraad, die doorgaans uit elf personen bestaat. Deze persoon werkt op de verkiezingsdag overdag op het verkiezingsbureau en bepaalt na 18.00 uur samen de uitslag.

 • Welke taken zijn er?

  In elk stembureau zijn drie posities te vervullen:

  • Verkiezingsfunctionarissen het beheren van de activiteiten van het stembureau, het verdelen van taken en het zorgen voor orde in de stemzaal.
  • Secretarissen de stem inschrijven in het kiezersregister en de notulen invullen wanneer de stemmen worden geteld.
  • beoordelaars stembiljetten uitgeeft, zorg ervoor dat er uitsluitend in de daarvoor bestemde stemhokjes wordt gestemd en dat het stembiljet op de juiste wijze in de stembus wordt gestoken.

Interesse?

U bent van harte welkom om contact op te nemen met: