VG conc

Vacatures - opleiding

Vrijwillig sociaal jaar

Vrijwillig Sociaal Jaar (FSJ)

Dat FSJ is een educatieve en oriëntatiedienst voor jongeren. Ze werken meestal voor het eerst en doen zo ervaring op in het sociale veld. Hierdoor kun je jezelf op de proef stellen en je ook persoonlijk ontwikkelen. Op de inzetlocaties wordt u begeleid door ervaren specialisten. Een extra uitwisseling vindt plaats in vijf seminars van een week, waardoor de vrijwilligers veel leren over de sociale sector.

De uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat centraal in de seminars. Ook het onderwerp beroepsoriëntatie komt intensief aan de orde.

In een projectseminar kunnen de vrijwilligers onder meer een onderwerp voor zichzelf vastleggen, waar ze een week aan kunnen werken. Uiteraard wordt u tijdens de seminars begeleid door ervaren teams. De seminars moeten onafhankelijk zijn van het dagelijks gebruik. Zodat problemen openlijk kunnen worden aangepakt, wordt de pedagogische ondersteuning georganiseerd door de FSJ-aanbieder.

De FSJ-deelnemers sluiten een FSJ-overeenkomst met de plaats van opdracht en het bureau, dat ook de plaatsings- en adviestaken op zich neemt.

De FSJ begint in de regel op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het volgende jaar.

Ontdek jezelf en ontwikkel je vaardigheden met de FSJ in

gesponsord door de Konz Vereniging van Gemeenten, de stad Konz en de lokale gemeenschappen van Oberbillig, Pellingen en Wellen of