Administratie & Politiek

Stad en gemeente Konz

welzijnsbureau

welzijnsbureau

Het hecht verweven socialezekerheidsnetwerk biedt mensen in nood sociale bijstand en financiële steun.

Volgens het Twaalfde Boek van het Sociaal Wetboek (SGB XII) en het Negende Boek van het Sociaal Wetboek (SGB IX) voert de lokale aanbieder van sociale bijstand of integratiehulp - dit zijn de landelijke districten en stadsdelen - de volgende taken uit binnen het kader van de sociale bijstand:

1. Verblijfsvergoeding,
2. Basiszekerheid bij ouderdom en bij verminderde verdiencapaciteit,
3. hulp aan de gezondheid,
4. integratiebijstand voor gehandicapten,
5. hulp bij zorg,
6. Hulp om speciale sociale moeilijkheden te overwinnen,
7. Hulp in andere levenssituaties,

evenals het advies en de ondersteuning die in elk geval nodig is.


Diensten

Geen diensten gevonden.