ihaleler

Kamu sözleşmeleri ve ihale

ihaleler

İhaleler ve yayınlar

kayıt

Konz belediye yönetiminin merkezi ödüllendirme ofisi tüm ödül prosedürlerini denetler

  • VOB (inşaat işleri için satın alma ve sözleşme düzenlemeleri)
  • UVgO (AB eşik değerlerinin altındaki kamu tedarik ve hizmet sözleşmeleri için eşik altı ihale düzenlemeleri)
  • VgV (Kamu ihalelerinin verilmesine ilişkin Yönetmelik -İhale Yönetmeliği-)

İlgilenen şirketlere, mevcut ihale prosedürlerine ilişkin planlar ve uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm ihale belgelerini Alt Rapordan “ELViS” ihale platformunda ücretsiz olarak dijital ortamda sunuyoruz.

Kayıt ofisimizin yayına konu olan tüm duyurularını burada bulabilirsiniz. Bu, halka açık ihale davetlerini, amaçlanan sınırlı ihale davetleri hakkında ön bilgileri, kazanılan sözleşmelerin duyurularını ve rekabetçi ihaleleri içerir.


Konz belediyesi şu anda aşağıdaki işi ihale ediyor: