leven in conc

Officier voor Senioren

Officier voor Senioren

Officier voor Senioren

De seniorenvertegenwoordiger behartigt de bijzondere belangen van ouderen binnen de gemeente Konz en vertegenwoordigt hen onder meer in de omgang met gemeente en bestuur.

Demografische verandering, leeftijdsopbouw, vergrijzende samenleving - het zijn slechts enkele kernwoorden die de huidige bevolkingsontwikkeling vertegenwoordigen. Ook in Konz is ruim 27%, oftewel meer dan een kwart van de inwoners, ouder dan 60 jaar en de trend is stijgende. De behoeften van deze leeftijdsgroep zijn fundamenteel veranderd.

De seniorenvertegenwoordiger heeft de mogelijkheid om de belangen van senioren te bundelen en te kanaliseren. Een belangrijke maatschappelijke groep krijgt een spreekbuis via de seniorenvertegenwoordiger. Door de demografische trend zal dit aan belang winnen.

De heer Hurth onderhoudt niet alleen contacten met de administratie, maar ook met en tussen de vele groepen en aanbieders van diverse groepsspecifieke diensten en adviezen. Dit leidt tot een betere benutting van het bestaande aanbod en daarmee voor een verhoging van de levenskwaliteit.

Tegelijkertijd worden de geleidelijke en steeds veranderende belangen en ideeën van senioren met de bundelingsfunctie verwerkt en kunnen ze zo worden meegenomen in de besluiten van de gemeentelijke commissies. Zo kunnen senioren zo goed mogelijk worden geïntegreerd in de samenleving als geheel.