leven in conc

Stad en gemeente Konz

Nieuwe “Verbandsgemeindewerke Konz AöR” gaat van start

Nieuwe “Verbandsgemeindewerke Konz AöR” gaat van start

7 februari 2024

Nieuwe bedrijfsvorm, nieuwe energieprojecten. De “Verbandsgemeindewerke Konz AöR” gaat nu van start. Voor veel burgers was de VG-Werke voorheen alleen een aanspreekpunt voor wateraanvoer en afvalwaterafvoer. Dat zou moeten veranderen.

Foto: (van links naar rechts) Het wethouder van VG Konz, Guido Wacht, burgemeester Joachim Weber en het bestuur van de nieuwe Verbandsgemeindewerke Konz AöR, Ralf Zorn, praten over het concept voor fotovoltaïsche zonne-energie in de open ruimte.

“Wij als gemeente Konz behoorden altijd tot de pioniers als het gaat om het implementeren van de energietransitie. Op de daken van onze panden, bijvoorbeeld op scholen en brandweerkazernes, zijn al in een vroeg stadium zonne-energiesystemen geïnstalleerd. Klimaatneutrale verwarming had prioriteit, zo wordt het Saar-Moezel-Bad voorzien van warmte door een grote houtsnipperskachel. En de administratieve gebouwen in Konz gebruiken nu zelfs restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie voor verwarming – warmte die voorheen verloren ging”, legt burgemeester Joachim Weber uit.

Vorig jaar zijn al verdere projecten gestart. Het nieuwe “Verbandsgemeinde Konz AöR” zal de plannen nu uitvoeren.

Het voormalige hoofd van VG-Werke, Ralf Zorn, werd in januari verkozen tot bestuurslid van deze publiekrechtelijke instelling. Hij legt uit: “Het voordeel van een AöR is dat hoge investeringen het budget van de gemeente niet belasten. Bovendien kunnen beslissingen en processen worden vereenvoudigd. Dit is van belang om te kunnen acteren en concurreren op de energiemarkt. Daarnaast verbetert de gewijzigde bedrijfsvorm de financieringsmogelijkheden voor gemeentelijke projecten op het gebied van de energie- en warmtetransitie.”

En wat staat er precies op de planning?

“Deze week hebben politici bijvoorbeeld besloten tot een informeel concept voor fotovoltaïsche systemen in de open ruimte”, zegt Joachim Weber, die als burgemeester van de gemeente voorzitter is van het bestuur van AöR. “Het laat gebieden zien waar grote systemen met veel elektriciteitsopwekking gebouwd kunnen worden. Dit moet op de locaties economisch haalbaar zijn; Tegelijkertijd moet het landschap zo min mogelijk worden aangetast. Ongeveer 120 hectare in de gemeente Konz is daarom geschikt voor zonne-energie in de open lucht. Het concept maakt het eenvoudiger om projecten uit te voeren, omdat de voorbereidende werkzaamheden voor het bepalen van het gebied al zijn afgerond. Uiteraard is de nieuwe AöR geïnteresseerd in het opwekken van elektriciteit op deze gebieden. Door de middellangetermijnimplementatie van een dergelijk project door de AöR zouden particuliere huishoudens in de toekomst kunnen worden voorzien van regionale, klimaatneutrale en kosteneffectieve elektriciteit, die ook een hoge mate van prijsstabiliteit kent.

Maar dit is niet het enige project waarbij de “Verbandsgemeindewerke Konz AöR” betrokken is. Ralf Zorn: “We werken aan een idee waarmee we bedrijven in het industriegebied Konz-Könen en mogelijk ook particuliere woningen kunnen voorzien van klimaatneutrale energie uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De administratiegebouwen in Konz verwarmen we al met restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de monding van de Saar. Ook zou op deze locatie extra klimaatneutrale energie kunnen worden opgewekt, bijvoorbeeld met restwarmte uit de Saar en afvalwater. Bedrijven in Konz-Kön, maar wellicht ook woningen in Berendsborn, zouden dan aangesloten kunnen worden. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek verwachten wij in de eerste helft van het jaar. Ook wordt gekeken naar de economische haalbaarheid.”

Burgemeester Weber hoopt uiteraard op een positief resultaat. “De gemeentelijke warmteplanning voor Konz zou dit veel verder brengen. Duitsland moet in 2045 klimaatneutrale verwarming hebben. Naar mijn mening kan dit doel alleen werkelijkheid worden met dergelijke vlaggenschipprojecten.”