leven in conc

Stad en gemeente Konz

Projectoproep van het partnerschap voor democratie in de gemeente Konz

Projectoproep van het partnerschap voor democratie in de gemeente Konz

democratie bevorderen. Diversiteit vormgeven. extremisme voorkomen. – dit zijn de doelstellingen van het Partnerschap voor Democratie (PfD) in de gemeente Konz. PfD Konz wordt sinds 2015 gefinancierd door het federale ministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd als onderdeel van het federale programma "Leef democratie!" . Sindsdien is een groot aantal projecten ter plaatse ondersteund en uitgevoerd. Gemotiveerde mensen, groepen en verenigingen ondersteunen wij graag in hun inzet voor de lokale democratie door deskundig advies te geven over projectontwikkeling en -uitvoering en door financiering te verstrekken.

Jongeren die het festival "Konz wird laut #3" organiseren en van gedachten wisselen over de thema's "queer diversiteit" en "diversiteit van herkomst", zij die geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over de Europese instellingen als onderdeel van de "In verscheidenheid verenigd reeks evenementen, scholieren die in projecten gesensibiliseerd worden voor een respectvolle omgang met elkaar, geïnteresseerden die zich bezighouden met de sporen van het joodse leven in de grensstreek en scholen en kinderdagverblijven die het thema ‘Samen Uniek’ oppakken op ter gelegenheid van de voorleesdag - dit zijn allemaal projecten die in 2022 zullen worden uitgevoerd door de PfD werden ondersteund in de VG Konz.

Ook in 2023 willen we ons inzetten voor het behalen van de doelstellingen van het Partnerschap voor Democratie en voor respectvol en vreedzaam samenleven in een diverse samenleving. Heb jij ook ideeën voor projecten die democratie, diversiteit bevorderen en extremisme tegengaan? Gemotiveerde mensen, groepen en verenigingen ondersteunen we graag in hun inzet voor de lokale democratie. Wij staan zowel voor de ontwikkeling van nieuwe projectideeën als voor de verdere ontwikkeling van "oude projectideeën" ter beschikking.

Om de projectontwikkeling en de aanvraag zo vroeg mogelijk op elkaar af te stemmen, is het raadzaam om voor het indienen van de aanvraag gebruik te maken van het aanbod van technisch advies en ondersteuning van het coördinatie- en specialistenbureau. Op de volgende vergadering van de begeleidingscommissie op 27 februari 2023 wordt beslist over de aanvragen die worden ingediend bij het actie- en initiatieffonds. Aanvragen moeten tijdig worden ingediend, maar uiterlijk op 20 februari 2023.

Ongeacht de bovengenoemde deadlines is het mogelijk om kleine en zeer kleine projecten uit het microfonds te laten financieren. Projecten die uit het microfonds worden gefinancierd, kunnen sneller en met minder aanvraaginspanning voor de aanvrager worden uitgevoerd. Het maximale subsidiebedrag per individueel project is € 750,- (tegenover € 5.000,- voor aanvragen voor ondersteuning uit actie- en initiatieffondsen).

Meer informatie over het Partnerschap voor Democratie en de aanvraagdocumenten vindt u online op www.demokratie-leben-konz.de verkrijgbaar.

De medewerkers van het coördinatie- en specialistenbureau zijn voor vragen bereikbaar op telefoonnummer 06501-94 05 0 of per e-mail info@demokratie-leben-konz.de graag beschikbaar.

__________________________________________________________________________________

Neem bij vragen contact op met:

Coördinatie en gespecialiseerd bureau van het partnerschap voor democratie in de VG Konz

c/o jongerennetwerk conc
Olkstrae 45 - 54329 Conc
06501 94 05 0
info@demokratie-leben-konz.de