leven in conc

Stad en gemeente Konz

215.000 euro voor het dorpsplein in de gemeente Nittel

215.000 euro voor het dorpsplein in de gemeente Nittel

Minister van Binnenlandse Zaken Michael Ebling heeft aangekondigd dat de gemeente Nittel een subsidie van 215.000 euro ontvangt uit het dorpsvernieuwingsprogramma Rijnland-Palts. De herinrichting van het dorpsplein in de wijk Köllig wordt gefinancierd.

“Als onderdeel van een dorpsmoderatie heeft de lokale gemeenschap uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om de wijk te ontwikkelen en op te waarderen. De opwaardering van het bestaande dorpsplein werd als prioriteit gezien. Met de subsidie uit het dorpsvernieuwingsprogramma kan het plein multifunctioneel worden ingericht voor uiteenlopende evenementen en doeleinden. Er wordt een nieuwe ontmoetingsplaats gecreëerd voor de burgers, die hen uitnodigt om te vieren of te blijven hangen", zei minister van Binnenlandse Zaken Michael Ebling.

Dorpsvernieuwing houdt in het bijzonder rekening met de uitdagingen van demografische verandering. Elke financierende euro levert tot zes euro aan vervolginvesteringen op. De investeringen komen ten goede aan gezinnen, creëren banen dichtbij huis en zorgen voor de toekomst van de dorpen. Daar profiteren vooral ook de regionale ambachts-, handels- en dienstverlenende bedrijven van.

"Voor de dorpsvernieuwing van Rijnland-Palts zal in het financieringsjaar 2022 in totaal ongeveer 22 miljoen euro beschikbaar zijn voor de financiering van gemeentelijke en particuliere projecten in de stadscentra", aldus minister Ebling.

Dorpsvernieuwing richt zich vooral op projecten in de binnensteden die een impuls geven om de binnenstad te revitaliseren of als centrum van het dorpsleven te behouden. Dit omvat zowel de renovatie en het nieuwe gebruik van het gebouwweefsel als het veiligstellen van basisvoorzieningen.