leven in conc

Stad en gemeente Konz

Land kent prijs voor burgermoed toe

Land kent prijs voor burgermoed toe

Elk jaar eert de minister van Binnenlandse Zaken en Sport mensen die moedig en met burgerlijke moed hebben gehandeld in buitengewone situaties. Deze mensen dienen als rolmodel voor ons allemaal en verdienen gepaste erkenning en aandacht.

De suggesties voor mogelijke prijswinnaars komen van het hoofdbureau van politie en van medeburgers. Heb je enkele voorstellen? Dit zijn de details en contactgegevens:

Burgerlijke moed betekent burgermoed.

Openbare veiligheid is niet alleen de taak van de politie, ze heeft ieder individu nodig: in een attente buurt, als hulpverlener, als getuige van een misdrijf of als persoon die voor het slachtoffer zorgt.

 Hoe kan morele moed worden getoond?

Helpen vereist moed om onverschilligheid te overwinnen. Moed om het nietsdoen te doorbreken en te handelen. Moed om te communiceren en contact te hebben met andere helpers.

Helpen betekent niet per se actief ingrijpen in een situatie, maar ook handelen op afstand. Niemand is verplicht heldhaftig op te treden tegen de dader of daders. Het risico om zelf slachtoffer te worden is te groot. De prijs voor burgerlijke moed vereist geen achteloosheid en durf, maar verstandig optreden en hulp in noodsituaties.

Iedereen die een daad van geweld of ongeluk ziet, kan iets voor het slachtoffer doen zonder zichzelf in gevaar te brengen.

Wie toont voorzichtigheid in plaats van onverschilligheid?

Als onderdeel van de prijs voor burgerlijke moed zijn we op zoek naar mensen die hebben geholpen.
We zijn op zoek naar mensen die hebben opgetreden tegen de wegkijk-, luister- en wegloopmentaliteit. We zijn op zoek naar mensen die bijvoorbeeld tijdens of na een noodsituatie hebben opgetreden als attente buren, hulpverleners, getuigen van een misdrijf of verzorgers.

Wie moet er geëerd worden?

De prijs voor burgerlijke moed wordt uitgereikt aan mensen die voor anderen zijn opgekomen. Daarom kan elke persoon die in een bepaalde situatie toegewijde hulp heeft getoond (bijv. getuige van een gewelddadige of criminele daad, het verlenen van noodhulp) worden geëerd. De prijs is in de eerste plaats bedoeld voor particulieren. Groepen, clubs en instellingen worden alleen in uitzonderlijke gevallen gegund, aangezien er vergelijkbare aanbestedingen van de rijksoverheid zijn die deze doelgroep aanspreken.

Hoe stel ik geschikte mensen voor?

Suggesties zijn beschikbaar via de onderstaande formulieren https://kriminalpraevention.rlp.de/de/unsere-themen/wettbewerbe/preis-fuer-zivilcourage/ indienen. De te eren personen worden geselecteerd door een jury onder voorzitterschap van staatssecretaris Nicole Steingass.

prijsuitreiking

Minister Roger Lewentz reikt de prijs op 7 december 2022 in Mainz uit. Naast een oorkonde en een sculptuur ontvangen de prijswinnaars ook een geldbedrag van minimaal 500 euro per persoon.

Voorstellen worden altijd geaccepteerd tot 30 september voor het lopende jaar. Later ingediende aanvragen worden automatisch in het volgende jaar in behandeling genomen.