Wiltingen - dorpsplein

dorpsvernieuwing

Wiltingen - dorpsplein

Wiltingen - dorpsvernieuwing

Dorpsvernieuwing: herinrichting van de historische binnenstad

De gemeente Wiltingen heeft waardevolle historische en regionaal typische gebouwen in de omgeving. In tegenstelling tot de nieuwe ontwikkelingsgebieden worden deze gebieden niet gereguleerd door ontwikkelingsplannen, zodat hier een beoordeling volgens § 34 BauGB van toepassing is. Projecten moeten hier qua type en maat in passen, maar er is weinig ruimte voor de gemeenschap om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld op het dakontwerp. Het is dus mogelijk dat er ongewenste stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

De gemeente wil daarom met een werkgroep een bestek maken voor deze voorheen ongeplande gebieden en weinig maar beknopte specificaties maken over bijvoorbeeld bouwwijze, verdiepingentellingen, dakvormen, groen of gevelkleuren en daarmee een bepaald ontwerpkader vastleggen.

De voorbereiding van het ontwikkelingsplan moet gepaard gaan met intensief public relations-werk, en in het bijzonder moet worden gewezen op de financieringsmogelijkheden voor particuliere dorpsvernieuwing in het hele land.

Het doel is om de bestaande goede structurele kwaliteit in Wiltingen te borgen en te verbeteren, particuliere investeringen te begunstigen met de subsidies en de positieve aspecten nog beter uit te werken voor zowel burgers als toeristen.

Ontwerp van het dorpsplein in de gemeente Wiltingen 2014-2015

De eerste overwegingen voor de inrichting van het dorpsplein gaan terug tot 2007. Ter gelegenheid van de inspectie in het kader van de prijsvraag Ons dorp heeft toekomst in 2012, werd nogmaals gewezen op de noodzaak van actie op het dorpsplein. Op korte termijn werd een aanvraag ingediend voor subsidie voor dorpsvernieuwing.

De cursus is gebouwd in 2014-2015 met steun van de staat (€ 76.250). De bouwtijd bedroeg ongeveer 8 maanden. In totaal zijn hier kosten gemaakt van € 223.000. Naast de artistieke opwaardering, de verhoogde leefbaarheid en het gebruik als kermisterrein, was het voor de gemeenschap belangrijk om het stilstaande verkeer opnieuw in te richten. Het planningsconcept is opgesteld en begeleid door het Fischer Landschapsplanningsbureau in Trier.

Ook de aangrenzende ruimtes van de brandweer zijn ontworpen om een uniforme uitstraling te krijgen. Inmiddels is het plein het echte centrum van het dorp geworden en nodigt het uit om te blijven.