financiële steun

Particuliere dorpsvernieuwingsmaatregelen

Vernieuwing van privédorp

Bevordering van maatregelen voor particuliere dorpsvernieuwing

Het behoud, maar ook de herbestemming en uitbreiding van dit waardevolle bouwwerk en andere gebouwen die het stadsbeeld bepalen, wordt ondersteund door overheidssubsidies in het kader van dorpsvernieuwing.

Voor alle lokale gemeenschappen en wijken met een dorpsvernieuwingsconcept worden ook de randvoorwaarden gegeven voor de diverse mogelijkheden om private maatregelen te bevorderen. Deze omvatten onder meer:

  • Uitbreiding, verbouwing of uitbreiding van oudere lokale en landschapsbepalende of
    openbare gebouwen met binnenplaatsen en groene zones,
  • Creëren van nieuwe woonruimte in de stadscentra door leegstaande panden om te bouwen of braakliggende terreinen te sluiten,
  • Behoud en ontwerp van gebouwen van bestaande of voormalige land- en bosbouwbedrijven met lokale en
    Karakter dat het landschap definieert, inclusief hofjes en groenvoorzieningen,
  • Structurele maatregelen binnen de lokale situatie voor het behoud en
    Vestiging van werkplekken dicht bij huis.

Een subsidie voor bovengenoemde maatregelen is maximaal 35% van de subsidiabele kosten, waarbij het maximale subsidiebedrag niet € 30.000,- is mag overschrijden.

Voor maatregelen om milieuvriendelijk toerisme te creëren, investeringsprojecten om een op behoeften gebaseerd lokaal basisaanbod van goederen en diensten veilig te stellen en uit te breiden of structurele maatregelen binnen de plaats om nieuwe banen dicht bij huis te behouden en te creëren, kan een subsidie worden verhoogd tot maximaal € 40.903,00.

De financiering is inkomensafhankelijk en afhankelijk van de investeringskosten. Eigen werk, bouwmaterialen en ondernemersdiensten worden gesubsidieerd.

Het is van belang dat de bouwwerkzaamheden pas mogen beginnen als de subsidieaanvraag is goedgekeurd nadat is vastgesteld of er sprake is van financiering en overleg heeft plaatsgevonden.

Als onderdeel van de particuliere financiering van dorpsvernieuwing door de staat, worden ongeveer 20 objecten in de gemeente Konz gefinancierd en opnieuw ontworpen of gerenoveerd op een manier die bij het dorp past. Daarnaast vindt er een groot aantal consultaties plaats, maar deze leiden niet tot het gebruik van subsidies.

De aanvraag wordt ingediend bij het districtsbestuur van Trier-Saarburg, Bureau Dorpsvernieuwing (contactpersoon mevrouw Hilsamer-Dietzen), in 54290 Trier, Willy-Brandt-Platz 1, Tel.: 0651/7150. www.trier-saarburg.de

Opstellen van een ontwikkelingsplan voor de historische binnenstad van Wiltingen

De gemeente Wiltingen heeft besloten een inrichtingsplan op te stellen voor de voorheen ongeplande binnengebieden om de eerdere regionale bouwconstructies veilig te stellen en voor de toekomst te behouden.

In een eerste stap is bepaald welke gebouwen subsidie kunnen krijgen van de dorpsvernieuwing van de deelstaat Rijnland-Palts. De kaart is te downloaden.

In verdere werkstappen zullen planspecificaties worden opgesteld die het dorpsgebied verder vorm zullen geven.

Hierdoor kan de binnenstad aantrekkelijk blijven voor de bewoners en voor het toerisme.