Huidige procedures

Live bouwen

Algehele update van het winkelconcept van de stad Konz

Algehele update van het winkelconcept

De stad Konz heeft een stadsbreed winkelconcept dat in 2011 is goedgekeurd door de gemeenteraad van Konz. Sinds de totstandkoming van het winkelconcept in 2011 hebben er veranderingen plaatsgevonden in het winkellandschap van de Groep. Daarnaast worden diverse winkelprojecten en schikkingsverzoeken in het stadsgebied besproken. Niet alleen het retaillandschap van de Groep is echter veranderd, maar ook het algemene kader. Dit omvat met name de structurele verandering in de detailhandel en veranderingen als gevolg van jurisprudentie, bijvoorbeeld over vereisten voor centrale bevoorradingsgebieden of voor retailbeheer.

De algemene actualisering van het winkelconcept van de stad Konz moet winkelspecifieke ontwikkelingsvereisten en -limieten tonen en op basis hiervan strategieën ontwikkelen voor de toekomstige controle en ontwikkeling van de detailhandel in Konz in het algemeen en in het bijzonder de centrale bevoorradingsgebieden in het bijzonder . Vooral de stedenbouwkundige doelstellingen van de stad Konz, zoals het veiligstellen en versterken van de centrale voorzieningen (vooral de binnenstad van Konz) en het veiligstellen en verder ontwikkelen van een functionele basisvoorzieningssituatie spelen een belangrijke rol.

Hernieuwde deelname van het publiek aan de algemene update

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2022 nam de stad Konz het besluit om de autoriteiten, openbare instanties en het publiek opnieuw te betrekken bij de algehele update van het winkelconcept van de stad Konz.

De formele publieksparticipatie van het winkelconcept van de stad Konz vindt plaats in de periode van

08/01/2022 tot 09/02/2022

in de vorm van een uitstalling bij het gemeentebestuur. Het geïnteresseerde publiek krijgt de kans om te reageren op de geplande plannen en om suggesties te doen. Tegelijkertijd worden de overheden en andere openbare lichamen betrokken in overeenstemming met artikel 4, lid 2, van het Bouwbesluit.

Het concept van het winkelconcept voor de stad Konz ligt voor iedereen ter inzage bij de bouwdienst van het gemeentebestuur van Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, administratiegebouw II, kamer 81. De algemene openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Afspraken kunnen ook telefonisch gemaakt worden, neem contact op met mevrouw Reichert 83-180 of de heer Queins 83-181. De documenten zijn ook online beschikbaar www.konz.de (zie hieronder) klaar voor inspectie.

Verklaringen kunnen tijdens de periode schriftelijk of for the record worden ingediend. Niet tijdig ingediende opgaven kunnen bij de besluitvorming over actualisering van het winkelconcept van de gemeente Konz buiten beschouwing worden gelaten.