Huidige procedures

Live bouwen

FNP Tawern - Metzenberggebied - publieksparticipatie

FNP Tawern - Wissel naar het gebied “Metzenberg”.

Wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Konz voor het gebied Metzenberg in Tawern - Aankondiging van inspraak van het publiek in overeenstemming met sectie 3, paragraaf 1 van het bouwbesluit

Tijdens de vergadering van 27 april 2023 besloot de gemeenteraad van Konz het bestemmingsplan voor de bovenverdieping Tawern in het gebied “Metzenberg” aan te passen. Tijdens de vergadering van 27 april 2023 werd eveneens besloten tot vervroegde deelname.

De gemeente Konz heeft een catalogus met criteria gebruikt om gebieden te filteren waarbinnen fotovoltaïsche systemen in de open ruimte (PV-FFA) kunnen en moeten worden ontwikkeld. De verenigingsraad besprak het concept in zijn vergadering op 2 februari 2023.

Het rapport en de plannen kunnen worden bekeken op deze website of in kamer 76, Am Markt 11, 54329 Konz. Op basis van dit concept wil de Verbandsgemeindewerke Konz, samen met de Verbandsgemeinde en de lokale gemeenschap van Tawern, de voorbereidende en bindende ruimtelijke ordening aangaan voor de ontwikkeling van een PV-FFA, namelijk in het gebied dat ontstond in het concept ten zuidwesten van de lokale gemeenschap. Met hun planning volgen de verenigingsgemeente, de lokale gemeente en de gemeentelijke nutsbedrijven de energiebeleidsdoelstellingen van de federale en deelstaatregeringen, die verder zijn bevestigd met name met de wijzigingen in de BauGB 2023 en de 4e gedeeltelijke update van het staatsontwikkelingsprogramma (LEP) IV. Omdat fotovoltaïsche installaties in de open ruimte volgens het bouwplanrecht in de buitenruimte niet zijn toegestaan, moet ter waarborging van het bouwplanrecht een ontwikkelingsplan worden opgesteld.

Om de algemene doelstellingen van het energiebeleid en specifiek de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te volgen, wil de lokale gemeenschap van Tawern op deze site graag haar bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Om de stedelijke ontwikkeling en orde te handhaven is het opstellen van een ontwikkelingsplan noodzakelijk, en om de ontwikkelingsvereiste van artikel 8 van de BauGB te handhaven is het noodzakelijk om het bestemmingsplan van de gemeente Konz te wijzigen. Op 27 april 2023 heeft de gemeenteraad besloten om vervroegde participatie uit te voeren in overeenstemming met artikel 3 (1) en 4 (2) participatie door autoriteiten. Vroege deelname vindt plaats in de periode vanaf

6 oktober 2023 tot 6 november 2023

bij het gemeentebestuur van Konz, administratiegebouw II.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

De documenten liggen tijdens algemene kantooruren ter inzage bij VGV Konz in kamer 76. Deze zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u ook afspraken maken door de heer Queins / mevrouw Greene te bellen op +49 6501 83-181 / 188. De documenten zijn ook online beschikbaar op www.konz.eu/Beteiligung.

Burgers hebben de mogelijkheid om schriftelijk of schriftelijk suggesties in te dienen. Volgens artikel 4a lid 6 BauGB wordt erop gewezen dat verklaringen die niet tijdig zijn ingediend, mogelijk niet in aanmerking worden genomen bij het nemen van een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan.