opleiding

Konzer Doctor Civic Foundation

- Konz bouwt bruggen tussen de generaties -

Preambule uit de statuten van 5 november 2008

De Konzer - Doktor - Bürgerstiftung Konz is een uiting van de particuliere inzet van burgers en bedrijven die het samenleven in hun buurt, de stad en de gemeente Konz willen bevorderen. Met de gemeenschapsstichting worden de inwoners van de regio Konz aangemoedigd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van hun gemeenschap. Het gaat om het versterken van het individuele initiatief en de gemeenschapszin van de burgers. Met de projecten die het ondersteunt en aanmoedigt, wil het met name opleiding en onderwijs bevorderen, evenals sociale vaardigheden, met name jonge medeburgers, om de eenzaamheid en isolatie van individuen te overwinnen, om wederzijds respect en de erkenning van het anders zijn verder te ontwikkelen, om creativiteit stimuleren, artistieke prestaties ondersteunen, de liberale rechtsstaat begrijpen en accepteren en bewustzijn van de politieke verantwoordelijkheid van burgers.

De inwoners van Konz danken de bijnaam "Konzer Doctors" aan de voormalige pastoor en schoolinspecteur Georg Josef Ignaz Canaris (1740-1819). Vanaf 1775 zorgde hij ervoor dat de jongeren van Konz een basisopleiding kregen. De gemeenschapsstichting zet zich in voor deze traditie en wil een blijvende bijdrage leveren aan alomvattend onderwijs in de gemeenschap.


Verdere informatie

Konzer Doctor Civic Foundation

Konstantinstrae 50

54329 conc

+49 6501 9227601