Kiezen

Administratie & Conc

Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

Resultaten


Verkiezingen 2019

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de verkiezingen van de gemeentelijke adviesraden voor migratie en integratie in Rijnland-Pflaz, de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen 2019:

Verkiezingen gemeentelijke adviesraden voor migranten en inburgering

Bij de 27 oktober 2019 In Rijnland-Palts vinden voor de zesde keer - ook voor de stad Konz - de landelijke verkiezingen van de gemeentelijke adviesraden voor migratie en integratie plaats. De adviesraden voor migratie en integratie zijn democratisch gekozen belangengroepen voor mensen met een migratieachtergrond . Haar ereleden zetten zich in voor het gelijkwaardig naast elkaar bestaan van mensen van verschillende nationaliteiten en houden zich als specialistisch comité bezig met vraagstukken op het gebied van migratie en participatie.

Voor de verkiezing van de adviesraad voor migratie en integratie van de stad Konz tegen het einde van de deadline voor het indienen van nominaties op 9 september 2019, 18:00 uur, geen nominaties ingediend . De verkiezingscommissie heeft daarom in haar vergadering van 16 september 2019 bepaald dat de verkiezings volgens § 56 paragraaf 3 van de gemeentelijke code voor Rijnland-Palts in combinatie met § 7 paragraaf 2 van de statuten van de stad Konz in de adviesraad voor migratie en integratie niet plaatsvindt.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de verkiezingen van de adviesraden voor migratie en integratie in Rijnland-Palts en de stad Konz:

annotatie: Buitenlandse ingezetenen en staatlozen ontvangen automatisch de stemdocumenten. Alle andere kiesgerechtigden (genaturaliseerde personen, late hervestigers en ingezetenen met de Duitse en buitenlandse nationaliteit [dubbele nationaliteit]) moeten zich eerst inschrijven in het kiezersregister van de gemeente waarin ze wonen.

Europese en lokale verkiezingen 2019

De deelstaatregering van Rijnland-Palts heeft de datum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Nadat enige tijd geleden de dag voor de verkiezing van het Europees Parlement was gepland, heeft de deelstaatregering van Rijnland-Palts nu de datum vastgesteld voor de komende lokale verkiezingen.

De algemene gemeenteraadsverkiezingen vinden samen met de Europese verkiezingen plaats op zondag 26 mei 2019. Zondag 16 juni 2019 was vastgesteld als landelijke datum voor de tweede ronde voor de verkiezing van de ereburgemeesters en burgemeesters. De verkiezingsdata zijn op 16 juli 2018 in het staatsblad van Rijnland-Palts bekendgemaakt (nr. 25/pagina 666).

...Europese verkiezingen - uitslagen

...voor de Europese verkiezingen

...voor de lokale verkiezingen van 2019